جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های همسر انگلیسی / بهترین متن همسر [پیشنهادی]

507 پست
متن های همسر گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 507 متن همسر انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های همسر انگلیسی / بهترین متن همسر [پیشنهادی]
همسر همسر - جدیدها همسر ترکی کوتاه همسر بلند همسر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌"هَمیـشـ∝ـگـےِ" قلبــــم باش 🩺♥️
‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌

‌‌‎‌‌‎‎‌‎️
5.0
18346
ᴮᴱ ᴵᴹᴹᴼᴿᵀᴬᴸ ᴵᴺ ᴹᵞ ᴴᴱᴬᴿᵀ ━─⇆
‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌
‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌
عاشقانه بهترین ها همسر زندگی دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو

‌ تو شُـروعِ هَمِـه‌ی دِلخوشیامی..🤍
‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
109293
‌𝗬 𝗢 𝗨
ᴿ ᵀᴴᴱ ᴮᴱᴳᴵᴺᴺᴵᴺᴳ ᴼᶠ ᴹᵞ ᴴᴬᴾᴾᴵᴺᴱˢˢ
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر
مشابه ها


خُوشبَـــــــخت تَـــرینَــــــــم
وَقتــی قَلبـــــی به پاڪـــی قَلبَت
بَـــــــراے مَن مــی تَپَـــد...


5.0
10045


𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍
‌‌𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒃𝒆𝒂𝒕 𝒓𝒉𝒚𝒕𝒉𝒎 ♥️💙✨

عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر

⟪ زندگیـم فدايِ چشمـات..! ⟫
5.0
5548

⠀⠀⠀𝑀𝑦 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝐼𝑠 𝑇𝘩𝑒 𝑆𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝑂𝑓 𝑈𝑟 𝐸𝑦𝑒𝑠..🤍
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر

‌‌‌‌‌وُجُودِتٓ سَنجٓاقْ شُدِهِـ بِه زِندِگیٓم✨🤍∞‌
‌‌️
5.0
6034

𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑆 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝒉𝑒𝑑 𝑇𝑜 𝑚𝑦 𝐿𝑖𝑓𝑒
‌‌‌‌‌
‌‌
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر
عشق را آرزو کردم تو بر آورده شدی:)♡️
5.0
5237
𝓘 𝔀𝓲𝓼𝓱𝓮𝓭 𝓯𝓸𝓻 𝓵𝓸𝓿𝓮, 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓶𝓮 𝓽𝓻𝓾𝓮♥️🔐
عاشقانه دوستت دارم همسر

زندگی در یه صورت قشنگه
اونم با وجودِ "تُو♡"🕊️
5.0
6222
‌‌
𝓛𝓲𝓯𝓮 𝓘𝓼 𝓑𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵 𝓘𝓷 𝓪 𝓦𝓪𝔂
𝓓𝓮𝓼𝓹𝓲𝓽𝓮 "𝓨𝓸𝓤"♥️
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر

‌‌تو نهایــــ♾ــــت عشقی
نهایــــ♾ـــت دوست داشتن
ودر لابلای این بی نهایــــ♾ـــت ها چقدر
خوشبختم که تو سهم قلب منی 🌸💜
4.8
1449


‌‌
‌‌
عاشقانه دوستت دارم همسر


عاشقِ «تو» شدن دومین اتفاق بزرگ دنیا بود..
و پیدا کردنت اولیش..•♥️💍•
4.9
1732
𝑭𝒂𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅, 𝒇𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕..•♥️💍•

عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر

دلبـ♡︎ـر جانم!!
خیلے دوسِٺ دارم ،
فراٺر از حدِ ٺصــور••💕️
4.8
1091

𝑰 𝑸𝒐𝒖𝒍𝒅
𝑳𝒐𝒗𝒆 𝑻𝒐 𝑹𝒖𝒏
𝑩𝒆𝒚𝒐𝒏𝒅 𝑰𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏✧➪ -------💜


عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر

‌تُـو تَـنـها آرامِـش‌ دنیـ🌎ــایِ‌ مَنـی
4.9
2560
𝑌𝑜𝑢𝑟𝑒 𝑇𝒉𝑒 𝑂𝑛𝑙𝑦
𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒𝐹𝑢𝑙 𝑇𝒉𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑁 𝑀𝑦 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑‌‌‌‌..!
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر

‌ ‌‌تو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ منی♥️
‌️
4.9
2546
‌‌ ‌
𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑵𝒐𝒕 𝑨 𝑷𝒂𝒓𝒕 𝑶𝒇 𝑴𝒚 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕
𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑨𝒍𝒍 𝑶𝒇 𝑴𝒆.
‌ ‌
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر
ورودِتـ بِـہ قَلبَمـ زیباتَرینـ اِتِفاقـِ زِندِگیمـ بود!😌💋️
5.0
592
ɎØɄⱤ Ɇ₦₮ⱤɎ ł₦₮Ø ₥Ɏ ⱧɆ₳Ɽ₮ ₩₳₴ ₮ⱧɆ ₥Ø₴₮ ฿Ɇ₳Ʉ₮ł₣ɄⱠ ɆVɆ₦₮ Ø₣ ₥Ɏ Ⱡł₣Ɇ! 😌💕
عاشقانه بهترین ها آرامش همسر دوستت دارم


مــــال منی ، سَنــــد قَلبــِت بِنـــامَمِه..♾♥️‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


‌‎‌‌‌‌‌️
5.0
5554
‌‌‌ —♥️❥•"𝑀𝑖𝑛𝑒" , 𝐼𝑠 𝑌𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡'𝑠
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑒...!‌‎‌‌‌‌‌
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر

تو كل "دنـ∝ـيا" هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از "تـᰔـو" بخوامش•♥️️
4.9
2133
𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮'𝓼 𝓷𝓸 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝔂𝓸𝓾•💍•
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر

صداے قلبٺ♡︎
آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ...♫︎ꨄ︎

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.8
900
𝒯𝒽ℯ 𝓈ℴ𝓊𝓃𝒹 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊'𝓇 ℋℯ𝒶𝓇𝓉
𝒾𝓈 𝓂𝓎 ℱ𝒶𝓋ℴ𝓇𝒾𝓇𝓉ℯ 𝒮ℴ𝓃ℊ•♥️


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم همسر


صٰاحِب ضربانِ "قَلبمی" دلبرجان•💍
‌‌
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.7
784
‌‌ ᑌᖇOᗯᑎEᖇ Oᖴ ᗰY
ᕼEᗩᖇTᗷEᗩT•♥️•


‌‌
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر

من با نفسات نفس میڪشم.♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌️
4.8
1126
𝓘 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓤𝓼𝓲𝓷𝓰 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱.

‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر