جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متلک های باحال و سنگین/ بهترین متن متلک [پیشنهادی]

411 پست
کلکسیون متلک های باحال و کیوت به تعداد 411 به ترتیب بهترین ها با هوش مصنوعی مناسب کیش مات کردن اراذل / این صفحه حاوی بهترین متلک های فارسی است که مناسب افراد بالای 14 سال میباشد
حاضر جوابی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
•حاضر جوابی و تیکه😈
𖦙╭┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
تو توی وان حمومتون ناخدایی!🛀

اگه واسه بقیه لاتی ، واسه ما شکلاتی🍫

این راهی که داری میری،من راهزناشو بوس کردم.💋

گاری بدم بتونی راحت تر ادعاهاتو حمل کنی؟🚚

توی جنگلی که شیرش منم تو نهایتا میتونی کلاغ باشی‌‌.🦁

با یخچال‌خونت‌چهل‌کیلو‌نمیشی‌بعد گنده‌بازی‌درمیاری؟🤣

توباید‌دور‌خودت‌سیم‌خاردار‌بکشی‌بوست‌نکنن‌خوشگله!😙
╰┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈𖦙
⇉ 𝗮𝗕𝗿𝗮𝗞 𝗞𝗵𝗮𝗡𝗼𝗺 | #ایده ༉️
5.0
1411
شاخ حاضر جوابی
مشابه ها

نَِاَِمََِوٍَصٍَنٍَِّٓ تُِ کَٖ قَِیَِاٰفَِتٌٍَ شٍََٓبٍَیَِهَِٓ تـَِّرًَِاٰکٍُنَِشٍَّ نَِاَِمٌٍَّوٍَٓفََِقَِ مَّّْٖیَِٓمٌَِٓوَِنَِهَٓ،دَِیٍَِهَِ وَْاٍَٰصَٓ مَِاَِ خُِٓدَٖتَِوَٖٓ نٌٍَّگَِیٍَٓرَِ😹🖕🏿🔞

5.0
4619
تیکه دار حاضر جوابی
من حداقل 14حقیقت رو راجع به شما میدونم😳

1. الان بیداری
2. گوشیت روشنه
3. یه انسان هستی
4. داری pm منو میخونی
5. تو نمیتونی وقتی زبونت بیرونه بگی ژ
7. الان داری امتحان میکنی
8. الان خندت گرفت
9. اصلا ندیدی که عدد6رو جا انداختم
10. الان برگشتی چک کنی ببینی جا انداختم یا نه
11. الان باز خندیدی
12. نمیدونی که من یه عدد رو هم چندبار نوشتم
13. الان چک کردی ببینی کدومه
14. پیداش نکردی 😂😳😂😳
5.0
611
شاخ تیکه دار لاتی حاضر جوابی
ط‍‌ ی‍‌ع‍‌ دخ‍‌ت‍‌ری‍‌ !
م‍‌ن‍‌م‍‌ ی‍‌ع‍‌ دخ‍‌ت‍‌رم‍‌ !
ط‍‌ ع‍‌اش‍‌ق‍‌ رن‍‌گ‍‌ ص‍‌ورت‍‌ی
م‍‌ن‍‌ ع‍‌اش‍‌ق‍‌ رن‍‌گ‍‌ م‍‌ش‍‌ک‍‌ی‍‌🖤:)
ط‍‌ دن‍‌ب‍‌ال‍‌ س‍‌ی‍‌ن‍‌ اس‍‌ت‍‌وری‍‌ :!
م‍‌ن‍‌ دن‍‌ب‍‌ال‍‌ ح‍‌ذف‍‌ ک‍‌ردن‍‌ ادم‍‌ای‍‌ ف‍‌ی‍‌ک‍‌ !✘
ط‍‌ دن‍‌ب‍‌ال‍‌ ل‍‌ب‍‌اس‍‌ای‍‌ ج‍‌ذب‍‌ ب‍‌دن‍‌ ن‍‌م‍‌ا!
م‍‌ن‍‌ دن‍‌ب‍‌ال‍‌ ل‍‌ش‍‌و گ‍‌ش‍‌اد :)͈̎
ط‍‌ ص‍‌د ن‍‌ف‍‌ر ب‍‌رات‍‌ م‍‌ه‍‌م‍‌ه !
م‍‌ن‍‌ س‍‌ر ج‍‌م‍‌ع‍‌ ی‍‌ک‍‌ ن‍‌ف‍‌ر:)㋛
5.0
119
شاخ تیکه دار حقیقت حاضر جوابی بی تفاوت
موقع مخ زنی تو چت اگه بهت گفت تو که منو ندیدی چطور دوستم داری؟ بگو ما بهشتم ندیدیم ولی دوسش داریم.️
5.0
321
شاخ حاضر جوابی
چ‍‌ن‍‌دت‍‌ا ه‍‌رزه‍‌ ری‍‌خ‍‌ت‍‌ن دورت ف‍‌ک‍‌ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی گ‍‌ادی ب‍‌ی‍‌ب.!️
5.0
103
تیکه دار حاضر جوابی
اف‍‌ت‍‌خ‍‌ار ن‍‌ک‍‌ن ب‍‌ا چ‍‌ن‍‌د ن‍‌ف‍‌ری،خ‍‌ر ب‍‌ی ص‍‌اح‍‌اب‍‌و ه‍‌م‍‌ه س‍‌وار م‍‌ی‍‌ش‍‌ن؛️
5.0
68
تیکه دار حاضر جوابی لاتی
اف‍‌ت‍‌خ‍‌ار‌ن‍‌ک‍‌ن‌که‌زی‍‌اد‌دن‍‌ب‍‌ال‍‌ت‍‌ن‌،ج‍‌ن‍‌س‌ارزون‌ط‍‌رف‍‌دار‌زی‍‌اد‌داره!️
5.0
54426
شاخ تیکه دار حاضر جوابی