جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متلک های باحال و سنگین/ بهترین متن متلک [پیشنهادی]

426 پست
کلکسیون متلک های باحال و کیوت به تعداد 426 به ترتیب بهترین ها با هوش مصنوعی مناسب کیش مات کردن اراذل / این صفحه حاوی بهترین متلک های فارسی است که مناسب افراد بالای 14 سال میباشد
حاضر جوابی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
اف‍‌ت‍‌خ‍‌ار‌ن‍‌ک‍‌ن‌که‌زی‍‌اد‌دن‍‌ب‍‌ال‍‌ت‍‌ن‌،ج‍‌ن‍‌س‌ارزون‌ط‍‌رف‍‌دار‌زی‍‌اد‌داره!️
5.0
72018
شاخ تیکه دار حاضر جوابی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

نَِاَِمََِوٍَصٍَنٍَِّٓ تُِ کَٖ قَِیَِاٰفَِتٌٍَ شٍََٓبٍَیَِهَِٓ تـَِّرًَِاٰکٍُنَِشٍَّ نَِاَِمٌٍَّوٍَٓفََِقَِ مَّّْٖیَِٓمٌَِٓوَِنَِهَٓ،دَِیٍَِهَِ وَْاٍَٰصَٓ مَِاَِ خُِٓدَٖتَِوَٖٓ نٌٍَّگَِیٍَٓرَِ😹🖕🏿🔞

5.0
4867
تیکه دار حاضر جوابی
مشابه ها
•حاضر جوابی و تیکه😈
𖦙╭┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
تو توی وان حمومتون ناخدایی!🛀

اگه واسه بقیه لاتی ، واسه ما شکلاتی🍫

این راهی که داری میری،من راهزناشو بوس کردم.💋

گاری بدم بتونی راحت تر ادعاهاتو حمل کنی؟🚚

توی جنگلی که شیرش منم تو نهایتا میتونی کلاغ باشی‌‌.🦁

با یخچال‌خونت‌چهل‌کیلو‌نمیشی‌بعد گنده‌بازی‌درمیاری؟🤣

توباید‌دور‌خودت‌سیم‌خاردار‌بکشی‌بوست‌نکنن‌خوشگله!😙
╰┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈𖦙
⇉ 𝗮𝗕𝗿𝗮𝗞 𝗞𝗵𝗮𝗡𝗼𝗺 | #ایده ༉️
5.0
3145
شاخ حاضر جوابی
من حداقل 14حقیقت رو راجع به شما میدونم😳

1. الان بیداری
2. گوشیت روشنه
3. یه انسان هستی
4. داری pm منو میخونی
5. تو نمیتونی وقتی زبونت بیرونه بگی ژ
7. الان داری امتحان میکنی
8. الان خندت گرفت
9. اصلا ندیدی که عدد6رو جا انداختم
10. الان برگشتی چک کنی ببینی جا انداختم یا نه
11. الان باز خندیدی
12. نمیدونی که من یه عدد رو هم چندبار نوشتم
13. الان چک کردی ببینی کدومه
14. پیداش نکردی 😂😳😂😳
5.0
3740
شاخ تیکه دار لاتی حاضر جوابی