جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های مادر پدر / بهترین متن مادر پدر [پیشنهادی]

361 پست
متن های مادر پدر گلچین , تعداد 361 متن مادر پدر به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های مادر پدر / بهترین متن مادر پدر [پیشنهادی]
مادر پدر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
دلم يك خيال راحت مي‌خواهد !
يك آرامش محض يك خواب عميق
آرامشي از جنس آغوشِ مادر
و امنيت دستان پدر ...!️
4.7
607
مناسبتی مادر پدر آرامش

به نام وجودی که وجودم از وجود پر وجودش به وجود آمده است...

5.0
7929
شعر مادر پدر
نصب برنامه اندروید تاوبیو

مادرم فاطمه باشد پدرم شاه نجف حر دو عالم به فدای پدر رو مادر من ...♡

4.9
1839
مذهبی امام حسین

پدر سه نقطه دارد پسر سه نقطه دارد دختر سه نقطه دارد اما مادر هیچ نقطه ای ندارد چون که نقطع نقطع یه وجودش را فدایه خانواده اش کرده است

4.9
1262
مهربانی مادر
مشابه ها
هر سختی با لخند مادر راحت میشود..
و هر غمی با نفسِ پدر،شادی ....
قدرشان را بدانیم ....

4.9
1811

Every difficulty is relieved by the mother's smile ..
And every sorrow with the breath of the father,turns to joy ....
appreciate them ....
عاشقانه مهربانی دوستت دارم مادر پدر

چه دعای قشنگیه : 
خدایا سرنوشتمو انقدر قشنگ بنویس 
که مادرم از تهِ دل بخنده ..

5.0
6289
عاشقانه مادر
وقتی خوردی زمین شکست خوردی
بجز بالا سرت میتونی پشت سرتم نگاه کنی
دو تا فرشته میبینی که خدا برات فرستاده
اگه اشتباه نکنم اسمشون پدر و مادره :) ️
5.0
316
بهترین ها مهربانی پدر مادر خدا
اوک‍‌ی‍‌ ول‍‌ی‍‌ ت‍‌ه‍‌ش‍‌ ه‍‌م‍‌ه‍‌ م‍‌ون‍‌ م‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌م‍‌ ک‍‌س‍‌ی‍‌ ج‍‌ز پ‍‌در و م‍‌ادر ت‍‌ک‍‌ی‍‌ه‍‌ گ‍‌اه‍‌م‍‌ون‍‌ ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ :)️
5.0
207
شاخ غمگین حقیقت مادر پدر
💌تو دنیای که زندگی میکنیم
که نامش عالم است
منم عالمی دارم
که نامش مادر است🤍🥲️
5.0
920
𝗜𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝘄𝗲 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗶𝗻, 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗮𝗺𝗲 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗜 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗮 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝘄𝗵𝗼𝘀𝗲 𝗻𝗮𝗺𝗲 𝗶𝘀 𝗺𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿
مهربانی مادر


تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش...
‌‌‌️
5.0
11857

✦ 𝒀𝒐𝒖 𝑺𝒂𝒚 𝑫𝒂𝒅 𝑰 𝑪𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒕 𝑯𝒆𝒓𝒐 ✦

‌‌‌
انگلیسی بهترین ها ادبی پدر

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.

5.0
13026

          ───• · · · ⌞🧡⌝ · · · •───
 𝓑𝓮 𝓟𝓮𝓪𝓬𝓮𝓯𝓾𝓵 𝓕𝓸𝓻 𝓔𝓪𝓬𝓱 𝓞𝓽𝓱𝓮𝓻
             𝓦𝓮'𝓻𝓮 𝓐𝓵𝓵 𝓣𝓲𝓻𝓮𝓭

غمگین انگلیسی خسته آرامش
توےدنیاے‌که‌نامش‌ ؏الم هست😌
منم ؏المے دارم♥️
که‌نامش
مادر هست😘❤


5.0
5832
مناسبتی مادر
ســلامتـی "مــ٭ــ.ــ٭ــادر"...

"میـم" بـرا مهـربـونیـاش

" آ " واســه آرزوهــاش

" د " واسـه درداش

"ر" واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش❤️

♥️ عاشقتم_مادر ♥️

❤روز مادر مبااااارک❤5.0
11476
مناسبتی مادر
سنـت کــه از یه حدی بالاتـر بره،
بزرگتـرین غم زندگیت میشه دیدنِ پیریِ پدر و مادرت. 👨‍🦯
4.4
625

A tradition that goes beyond a certain level, The greatest sorrow of your life is to see your parents
غمگین انگلیسی مادر پدر
اگه در عوض کاری که میکنی پول بگیری، خدمتکاری؛ اگه نگیری پدر و مادری🙂😘️
2.5
144
🇹🇷Yaptığınız şeyin karşılığını alırsanız, bir hizmetçisiniz; Ebeveynler almazsan ..!
مناسبتی مادر ترکی پدر
بعضی وقتا بجای گوگل، بعضی سوالا رو از پدر و مادرم میپرسم، و یادشون میارم که یادم نرفته که یه روزی، قوی‌ترین موتور جستجوی زندگیم بودن … ️
1.7
132
بهترین ها خانواده پدر مادر


تو پدر صداش میکنی، ولی من بهش میگم قهرمان!
‌️
5.0
3181
‌‌
🥀 ⃟▬▬▭••‌‌𝙔𝙤𝙪 𝘾𝙖𝙡𝙡 𝙃𝙞𝙢 "𝔻𝔸𝔻",
‌ 𝙞 𝘾𝙖𝙡𝙡 𝙃𝙞𝙢 "ℍ𝔼ℝ𝕆"
عاشقانه پدر