جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عاشقانه مذهبی / بیو کپشن عاشقانه مذهبی [پیشنهادی]

426 پست
متن های عاشقانه مذهبی گلچین , تعداد 426 متن عاشقانه مذهبی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عاشقانه مذهبی / بهترین متن عاشقانه مذهبی [1403 خرداد]
عاشقانه مذهبی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
مـَن‌از‌جُـست‌وجـو‌ی‌زمیـن‌خَستـه‌ام . .
کُجـای‌آسمـان‌بـبینَمَت..!(:❤️‍🩹"
اَللّهُمَّ‌عَجِّل‌لِوَلیِّکَ‌الفَرَج✨️
5.0
6285
عاشقانه مذهبی امام حسین
﴿يَا مَلْجَئِی عِنْدَ اضْطِرَارِی﴾
محبوب من!
وقتی بزرگی چون تو، پناه دل‌های قدِ گنجشکِ ما هست
ما را چه به ترسیدن!
#جوشن‌کبیر..! ️
5.0
25
عاشقانه مذهبی حقیقت خدا شاد
「یَامَنْ‌لایَقْلِّبُ‌‌الْقُلُوبَ‌‌إلاهُو」
ای‌‌که‌دگرگون‌نکنددلهاراجزاو...
-جوشن‌کبیر..! ️
5.0
36
عاشقانه مذهبی حقیقت شاد خدا
『‏و إنّی أحبک أکثر اتِّساعاً من السماء
و من وسیعتر از آسمان دوست دارم!..^^』

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
2017
عاشقانه مذهبی آرامش همسر دوستت دارم
‌ ‌
تــــــــــــــــــــــ♾ــــــــــــــــــو
قشنگ‌ترین هدیه خدایی به من 💌🔐•
5.0
22795
عاشقانه دوستت دارم
«  من‌ در حَوالِی طُ‌ آرومَم🫀🤍 »
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
153068
ᴵ'ᴹ ᶜᴬᴸᴹ ᵂᴴᴱᴺ ᴵ'ᴹ ᴺᴱᴬᴿ ᵞᴼᵁ
عاشقانه دوستت دارم
بسپارش‌به‌خدا،به‌ناممکن‌هافکرنکن..
خودش‌میدونه‌چیکارکنه‌که‌همه‌چی‌درست‌شه..🤍️
5.0
24
عاشقانه مذهبی آرامش خدا
تو كل "دنـ∝ـيا" هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از "تـᰔـو" بخوامش•♥️
5.0
152586
𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮'𝓼 𝓷𝓸 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝔂𝓸𝓾•💍
عاشقانه دوستت دارم همسر
به‌خداتکیه‌کن‌اوطوری‌برایت‌خدایی‌میکندکه‌
توروازتموم‌مخلوقاتش‌بی‌نیازمی‌کند..🤍️
5.0
10
عاشقانه مذهبی آرامش خدا
بِســمِ‌رَبِ‌اَباعَبدِاللهِ‌الحُسَین|🍃✨
دلـ ندارمـ‌‌ که‌‌ به معشوقـ‌ زمینی بدهمـ !
دلـ من گوشهـ صحنت به خدا جاماندهـ ... 💔
#امام_حسین_جانم
#ڪربلا️
5.0
19630
عاشقانه مذهبی امام حسین
⟮قَريبٌ‌مِن‌القلبِ‌ولَوبَينِناألفِ‌بَلد⟯
به‌قلبم‌نزدیکی‌حتی‌اگر‌بین‌ِما‌
هزار‌شهر‌فاصله‌باشد♥️

-یااباعبدالله-️
5.0
82
مذهبی عاشقانه دوستت دارم