جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عاشقانه دپ / بهترین متن عاشقانه دپ [پیشنهادی]

426 پست
متن های عاشقانه دپ گلچین , تعداد 426 متن عاشقانه دپ به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عاشقانه دپ / بهترین متن عاشقانه دپ [پیشنهادی]
عاشقانه غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

ماهی هم گریه میکنه ولی دریا باخبر نمیشه🥀💫

5.0
18666

Balıkta ağlar ama haberi olmaz denizin

عاشقانه غمگین دریا

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)

5.0
7326
عاشقانه غمگین جدایی نامردی عشق یک طرفه
ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست️
5.0
7126
عاشقانه غمگین شعر ادبی
ی‍‌ه‍ وق‍‌ت‍‌ای‍‌ی #ش‍‌ن‍‌ی‍‌دن‌ِص‍‌داش ه‍‌م‍‌ه‍ چ‍‌ی‍‌زی‍‌ه‍ ک‍‌ه‍ ل‍‌ازم‍ داری !(:🖤️
5.0
5446
عاشقانه غمگین دلتنگی
#ت‍‌و آخ‍‌رم‍‌ #ن‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌دی ک‍‌ه ، #م‍‌ن از #دن‍‌ی‍‌ای ب‍‌دون‍‌ه ت‍‌و #م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌م‍‌ . .🖤️
5.0
8939
عاشقانه غمگین عشق یک طرفه
‍م‍‌ن #ح‍‌اض‍‌رم‍ ب‍‌ش‍‌ی‍‌نم‍ ب‍‌اه‍‌ات #گ‍‌ریه ‍ک‍‌ن‍‌م‍ ‍ول‍‌ی ک‍‌ن‍‌ار ‍ب‍‌ق‍‌یه #نخ‍‌ن‍‌دم‍!(:️
5.0
458
عاشقانه غمگین بامعرفت دوستت دارم
‍ب‍‌‌ر‍م ‍ب‍‌ه‍‌ش ‍پی‍‌‌ام ‍ب‍‌‌دم ‍ب‍‍‌گ‍‌م #دو‍صِ‍‌ت‌‍دا‍ر‍م ‍بع‍‌‌د #ب‍‌‌ل‍‌‌اک‍‌ش ‍ک‍‌‌ن‍‌‌م ، ‍ن‍‌‌ز‍نہ ‍ت‍‌و ‍ذوق‍‌م :)'️
5.0
1235
غمگین عاشقانه عشق یک طرفه