جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شبت بخیر عشقم / بهترین متن شبت بخیر عشقم [پیشنهادی]

410 پست
متن های شبت بخیر عشقم گلچین , تعداد 410 متن شبت بخیر عشقم به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شبت بخیر عشقم / بهترین متن شبت بخیر عشقم [پیشنهادی]
عاشقانه شب صبح بخیر شب بخیر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
امشب برایت مینویسم

"دوستت دارم" با تمام "احساسم"
"دوستت دارم"
به اندازه ے "دلتنگے های" عاشقانه ام
"دوستت دارم"
عمیق تر از بے قرارے هایم

شب بخیرنفسممم😘️
5.0
16681
عاشقانه دوستت دارم همسر شب بخیر
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡️
5.0
5632
مناسبتی شب شب بخیر
هرشبو با خیال بغل کردنت میخوابم💜😴️
5.0
2108
𝗜 𝗦𝗹𝗲𝗲𝗽 𝗘𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁
⭐✨🌙𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗢𝗳 𝗛𝘂𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗨
‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌
عاشقانه بهترین ها شب بخیر دوستت دارم
«شــب» را دوسـت دارم برایِ
غرق شدن در آغوش تویی که
قشنگترین شب بخیر دنیای منی
شب بخیر دلبرم❤️️
5.0
3361
عاشقانه شب بخیر
شَب ها ...
عجیب با خیال (تُو) هم
آغوش می شوم آنقدر که
بوسیدنَت تمامی ندارد
شب بخیر عشق من♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌️
5.0
4172
عاشقانه دوستت دارم شب بخیر


نردبان شب را می گذارم
از پله های آسمان دلت بالا می آیم
تا شبم بخیر شود
در آسمان زیبای تُ...

شبــت‌بخیــرعشقمـ❤️❤️

#شب_بخیر‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‌‌️
5.0
3029
عاشقانه شب بخیر
خوشبختی یعنی
همه چیزت پیش یک نفر باشد
دلت ، فکرت ، نگاهت

🫠♥️✨ м️
5.0
1627
خوشبختی یعنی
همه چیزت پیش یک نفر باشد
دلت ، فکرت ، نگاهت

🫠♥️✨ м
شعر رفاقتی شب بخیر
⟬میخواهم شبـها
ماه را بہ آغوشٺ بدوزم💫
ٺا چشمانٺ👀 درٺاریڪےِ شب گم نشوند
وسٺاره ها را بہ پیراهنٺ بند بزنم
ٺا باهر ٺپشٺ چشمڪ بزنند... !
میخواهم درڪوچه‌ے عطرٺ
شب را جا بگذارم
ٺا صبحم
در آغوشِ ٺو بخیر شود♥️⟭
─━─•⊰دوستت دارم زندڱیم⊱•─━─️
5.0
2590
عاشقانه دخترانه شب بخیر صبح بخیر دوستت دارم
تاوقتی تو درکنارم هستی
صبح که هیچ...

تمام لحظه های زندگی
من بخیراست توُ دلیل تمام خوشی ثانیه هایم هستی... (: ☀️♥️

صبحت بخیرنفسم 🌸🤍
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
15788
عاشقانه مناسبتی دوستت دارم صبح بخیر
در تاریکی چشمانت را جُستم
در تاریکی چشم‌هایت را یافتم
و شبم پُرستاره شد...♥️
شبت پرستاره ✨🌙️
5.0
1491
عاشقانه مناسبتی شب بخیر
💞🍃ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ💞

به خواب هایم یک شب بخیر بدهکاری
به گونه هایم یک بوسه🫦
به شانه هایم یک آغوش🫂
سرجمع حسابمان میشود:بودنت💋
#شبت_بخیر_جانان♥

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
6191
عاشقانه مناسبتی شب بخیر
زندگی بدون "یه‌چیز" هیچ معنایی نداره.این "یه‌چیز" برای همه متفاوته.برای یه شخص،عشقه.برای شخص دیگه‌ای اون "یه‌چیز" پوله!به‌صورت کلی،سلایق آدما،توی همه موارد فرق داره؛ولی من میدونم سلیقه‌م چیه.میدونم چی به زندگیم معنا میده.چیزی که به زندگی من معنا میده،یه شخصه که افکار،سلایق،احساسات و چیزای متفاوتی رو تو خودش جا داده.چیزای متفاوت و خاصی که توی شخص دیگه‌ای پیدا نمیشن.چیزی که به زندگی من معنا میده،"تو"یی.
شبت بخیر زیبا'م️
5.0
1177
عاشقانه رفاقتی دوستت دارم ادبی شب بخیر
شب بخیر گفتن و صبح بخیرگفتن معنیش واقعا شب بخیر و صبح بخیر نیست!
معنیش خیلی قشنگه، صبح بخیر یعنی من تا بیدار شدم ب ت فکر کردم و شب بخیر یعنی آخرین نفری ک بهش فکر کردم ت بودی
همینقدر کوتاه، همینقدر قشنگ.️
5.0
2806
عاشقانه بهترین ها شب بخیر صبح بخیر
اگر قلبم شب بود، تُ ماهِش بودی..!️
5.0
8803
🌜𝐼𝑓 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑊𝑎𝑠 𝑁𝑖𝑔𝘩𝑡, 𝑌𝑜𝑢 𝑊𝑜𝑢𝑙𝑑 𝐵𝑒 𝐼𝑡𝑠 𝑀𝑜𝑜𝑛..!

عاشقانه شب