جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های زندگی زیباست / بهترین متن زندگی زیباست [پیشنهادی]

344 پست
متن های زندگی زیباست گلچین , تعداد 344 متن زندگی زیباست به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های زندگی زیباست / بهترین متن زندگی زیباست [پیشنهادی]
زندگی همسر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

زندگی زیباست به شرطی که زیبایی هایش را بسازی

4.8
1000

Life is beautiful as long as you make its beauties

انگلیسی زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

زندگی در گذر حادثه ها کمی تلخ و کمی شیرین است دل ما در پس این تلخی و شیرینی ها صادق و ساده بماند زیباست...

4.2
177
فلسفی مهربانی ادبی
مشابه ها
قشنگ این است کـہ مهم باشے حتے براے یک نـ؋ـر:)"️
5.0
1774
𝘐𝘵 𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯
عاشقانه بهترین ها آرامش همسر زندگی
زندگی زیباست

بیا ازش استفاده کنیم .

زندگی برای من و توست .

زندگی عاشق من و توست.

بیا تا عاشق زندگی باشیم.

زندگی یعنی همین(:️
5.0
38
عاشقانه زندگی انگیزشی
یکی از با احساس ترین نامه های عاشقانه ،
نامه ارنست همینگوی به مارلین بود :
" این را بدان که همیشه عاشقت هستم،گاهی تو را فراموش میکنم،چنان که تپش قلبم را فراموش میکنم،اما قلبم همواره می تپد "️
5.0
464
عاشقانه بهترین ها همسر زندگی دوستت دارم


لبخند بزن، چون زندگی زیباست و بهانه های زیادی برای لبخند زدن دارد️
4.5
332
Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about
انگلیسی موفقیت انگیزشی زندگی

برای‌ِتـٌومُردن‌ْخطاست!
باٰتوباٰیَدزندگی‌کَرد..
حِیف‌اَست‌کِه‌فصل‌های‌ِزندگی‌ِراٰدرکُنارِتو
ورق‌نزنم‌وبرایت‌بمیـرم!
اِلٰهی‌برایَم‌بمانی،براٰیت‌ْبماٰنم..♥👫🍷
4.8
585
عاشقانه دوستت دارم زندگی همسر
چقد خوبه یکی باشه!
که هواتو داشته باشه!
که حواسش بهت باشه!
که نذاره تو هیچ شرایطی تنها باشی؛
حتی وقتی حوصله خودشم نداره باهات حرف بزنه!
تو یکیه منی؛
بمونی برام تاابد و یک روز...❤️
5.0
3055
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم همسر زندگی
﮼طُلوعِ‌ماٰهودیدَم‌ٖتــوٖسیـاٰهـیِ‌چِشمـاٰتٖ🌖💜𓏲◜
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✦•✦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
2667
عاشقانه بهترین ها رفاقتی متفرقه دوستت دارم همسر زندگی آرامش
زندگی زیباست ، زشتی‌های آن تقصیر ماست،
در مسیرش هر چه نا زیباست ، آن تدبیر ماست

زندگی آب روانی است ، روان می‌گذرد…
آنچه تقدیر من و توست ، همان می‌گذرد ...

5.0
1959
شعر دوستت دارم زندگی
سیوش کنید ::::
my pulse: نبض من 🫀
My arms are safe: بغل امنم🫂
My shining star: ستاره تابانم 🌟
my beautiful treasure: گنج زیبای من 🌈
my couple: کاپل من 🏳️‍🌈
My eyes are black: چشم سیاهم 👀🫀
Peace of mind and body: آرامش روح و جسمم 😍
my lovely man: مرد دوست داشتنی من 👫🏻
My endless sweetness: شیرینی بی پایانم❤️
my life: زندگیم 😍
my moon: ماه من 🌚
5.0
13056
عاشقانه دخترانه همسر زندگی پسرانه

‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌"هَمیـشـ∝ـگـےِ" قلبــــم باش 🩺♥️
‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌

‌‌‎‌‌‎‎‌‎️
5.0
18327
ᴮᴱ ᴵᴹᴹᴼᴿᵀᴬᴸ ᴵᴺ ᴹᵞ ᴴᴱᴬᴿᵀ ━─⇆
‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌
‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌
عاشقانه بهترین ها همسر زندگی دوستت دارم

زندگی خیلی زیباست
منتها قسمت های زیباش تویی
‌‌️
3.9
157
‌‌
     𝗟𝗜𝗙𝗘 𝗜𝗦 𝗕𝗘𝗔𝗨𝗧𝗜𝗙𝗨𝗟
ʟɪғᴇ ɪs ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ. ᴀᴄᴛᴜᴀʟʟʏ, ᴜʀ
ᴛʜᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴘᴀʀᴛs ᴏғ ɪᴛ


‌‌
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم زندگی همسر
اسم عشقتو اینجوری دلبرونه سیو کن :💍♥🌔

سیوش کن "sieluni rauhaa" یعنی آرامش روحم
سیوش کن "Ma Rose" یعنی گل رُزِ من
سیوش کن "Okara efu" یعنی نیمه تو
سیوش کن "occhi perlati" یعنی چشم مروارید من
سیوش کن "Hugin" یعنی زندگی بخش
سیوش کن "setinom" یعنی تکیه گاه زندگیت
سیوش کن "Mi paz" یعنی آرامش ابدی
سیوش کن "Metanoia" یعنی معجزه من
سیوش کن "Mi morfina" یعنی مُورفین من
سیوش کن "Mein seele" یعنی نفس من️
5.0
41238
عاشقانه دخترانه دوستت دارم همسر زندگی