جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های رفیق بامرام انگلیسی / بهترین متن رفیق بامرام [پیشنهادی]

269 پست
متن های رفیق بامرام گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 269 متن رفیق بامرام انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های رفیق بامرام انگلیسی / بهترین متن رفیق بامرام [پیشنهادی]
رفاقتی بامعرفت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ܢ̣ــܣࡅ߳ـܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚـࡅ߳ߺߺܙ ܭــࡅ࡙ܢܚـࡅ߳؟
ߊ‌ࡐ‌ࡅ߭ܨ ܭـܘ ࡅ߳ࡐ‌ ܟܿࡐ‌ܢܚ݅حߊ‌ܠܨ ࡐ‌ ܫ̇ــܩܢ ܭࡅ߭ߊ‌ܝ‌ࡅ߳ܘ
🧿✨️
5.0
31856
𝒲𝒽𝑜'𝓈 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝒷𝑒𝓈𝓉 𝒻𝓇𝑒𝒾𝓃𝒹?
𝒯𝒽𝑒 𝑜𝓃𝑒 𝓌𝒽𝑜 𝒾𝓈 𝒷𝑒𝓈𝒾𝒹𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝒾𝓃 𝒽𝒶𝓅𝓅𝒾𝓃𝑒𝓈𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒶𝒹𝓃𝑒𝓈𝓈🧿✨
رفاقتی بامعرفت
مشابه ها

. ‏دردی که با دارو خوب نشه قَطعا با ❪بَغــــل❫ط خوب میشه🕊♥️رفیق🍭🍒★

5.0
37471

𝓣𝓱𝓮 𝓹𝓪𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓭𝓸𝓮𝓼𝓷'𝓽 𝓰𝓸 𝓪𝔀𝓪𝔂 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓶𝓮𝓭𝓲𝓬𝓲𝓷𝓮, 𝓲𝓽'𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓰𝓸𝓷𝓮 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓱𝓾𝓰𝓼 ..

رفاقتی
‌‌‌‌‌‌‌

تو تنها رفیق صمیمی منی..!^^
⠀️
5.0
23311
‌‌‌‌‌‌‌ ∩_∩
(„• ֊ •„)♡
•━━━━∪∪━━━━•
UR MY ONLY BEST FRIEND
شاخ رفاقتی بامعرفت
دوس‍‌ت‍‌ واق‍‌ع‍‌ی‍‌‌ ی‍‌‌ع‍‌ن‍‌ی‍‌‌ ب‍‌ت‍‌ون‍‌ی‍‌‌ ک‍‌ن‍‌ارش‍‌‌ خ‍‌ود واق‍‌ع‍‌ی‍‌‌ت‍‌ ب‍‌اش‍‌‌ی‍‌‌️
5.0
1539
𝐴 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 𝑡𝒉𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑏𝑒 𝑡𝒉𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑡𝑜 𝒉𝑒𝑟
رفاقتی بامعرفت
همه به یه رفیق صمیمی نیاز دارن که بهشون کمک کنه بخندن زمانی که احساس می‌کنن دیگه هيچ‌وقت نمی‌تونن دوباره لبخند بزنن. و واسه من تو همون رفیقی. عاشقتم 💌️
4.9
1536
Everyone needs a best friend to help them laugh when they think they will never smile again. And for me it's you my friend. Love you.
رفاقتی بامعرفت


همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..!

5.0
4658


𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒔 𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒊𝒄 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅 𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒎 𝒅𝒐𝒘𝒏 ..!

رفاقتی بامعرفت
← رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »‌‌

‌‌️
5.0
4794

‌𝗕𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗘𝗟𝗜𝗕𝗟𝗘
ᴍʏ ғʀɪᴇɴᴅ, ɴᴏᴛ ᴊᴜsᴛ ᴀ ᴍᴇᴍᴏʀʏ


‌‌
رفاقتی شیطنت بامعرفت دلتنگی
تو تنها کسی بودی که بخاطرش دروغ گفتم 😏و بخاطرم دروغ گفتی♥رفیق🫀️
5.0
1284
You were the only person I lied to😏 and you lied to me♥, my friend
رفاقتی بامعرفت
◉♡彡طُ دلـِیل نفـس کشیدنمیِـےღ
🥺❤️🫂️
5.0
349
𝙔𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝙗𝙧𝙚𝙖𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜🥺❤️🫂
عاشقانه بهار زندگی بامعرفت خدا


قدر‌کساییکه‌بیخیالت‌نمیشن،خیلی‌بدونـ:)♡️
5.0
1491
.
𝗔𝗽𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗵𝗼𝘀q
wₕₒ wₒₙ'ₜ gᵢᵥₑ ᵤₚ ₒₙ yₒᵤ!
رفاقتی بامعرفت حقیقت
اگـ‌ـہ یـ‌ه روز مـ‌اه تـ‌و آسـ‌مـ‌‌ون نـ‌بـ‌ود ایـ‌راد نـ‌داره تـ‌ورو مـ‌یـ‌زاریـ‌‌م جـ‌اشــ=️
5.0
881
𝐼𝒻 𝑜𝓃𝑒 𝒹𝒶𝓎 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝑜𝓃 𝒾𝓈 𝓃𝑜𝓉 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝓀𝓎, 𝓉𝒽𝑒𝓇𝑒 𝒾𝓈 𝓃𝑜 𝓅𝓇𝑜𝒷𝓁𝑒𝓂, 𝓌𝑒 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓇𝑒𝓅𝓁𝒶𝒸𝑒 𝓎𝑜𝓊🖤💎
عاشقانه بامعرفت دوستت دارم
🖤🥀⊰ هیچ دوستی تا ابد نمیمونه، اما برای من و تو فرق می کنه:)️
5.0
577
🖤🥀⊰ 𝑁𝑜 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟, 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡'𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒:)
عاشقانه رفاقتی بامعرفت
تو عین منی ورژن دختر منی...(:💗️
5.0
780
You are the same version of me as my daughter...(:💗
رفاقتی دختر
‏تو رفاقت عین پَت و مَت باشید،
با اینکه دنیا رو خراب میکنن همو خراب نمیکنن...✅


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
654
Be the same in your friendship.
Even though they destroy the world, they don't destroy everyone... ✅


)
رفاقتی بامعرفت
تو خیلی خوشبختی اگه رفیقای مدرسه‌ات هنوزم جز رفیقای صمیمیت هستن 💜️
4.8
703
You are very lucky if your school friends are still your best friends.
انگلیسی رفاقتی زندگی

باب اسفنجی: اگر یه روز اعتمادی که بم داریو بشکنم چی؟
پاتریک: اعتماد به تو انتخاب منه،ثابت کردن اشتباه من انتخاب تو:)
5.0
3341
Spongebob: what if i break your trust someday?
Patrick: trusting you is my decision, proving me wrong is your choice.

شاخ تیکه دار رفاقتی زندگی بامعرفت
گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید...
آمدیو همه ی فرضیه ها ریخت به هم♡️
5.0
1225
𝐼 𝓈𝒶𝒾𝒹 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝐼 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓃𝑜𝓉 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒶𝓃𝓎𝑜𝓃𝑒
𝒴𝑜𝓊 𝒸𝒶𝓂𝑒 𝒶𝓃𝒹 𝒶𝓁𝓁 𝓉𝒽𝑒 𝒽𝓎𝓅𝑜𝓉𝒽𝑒𝓈𝑒𝓈 𝒻𝑒𝓁𝓁 𝒶𝓅𝒶𝓇𝓉🥺♥
عاشقانه شعر دوستت دارم ادبی بامعرفت

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال بہ عشقته🫀🍹•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‌ ‌️
5.0
383
‌ ‌ ‌
𝙈𝙮 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩 𝐼𝑡 𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝙇𝙤𝙫𝙚 . . 🕊
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
عاشقانه بهترین ها بامعرفت دوستت دارم
ناراحتیتو بزار رو دوشم تا با هم ناراحت
باشیم، هر کی اذیتت کرد و دلت پر بود
من هستم که باهم یه جا ساکت باشیم
یادت باشه تا وقتی من هستم تو حق نداری
تنهایی ناراحت باشی.️
5.0
334
𝕃𝕖𝕥 𝕞𝕖 𝕨𝕒𝕤𝕙 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕤𝕒𝕕𝕟𝕖𝕤𝕤 𝕤𝕠 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕨𝕖 𝕒𝕣𝕖 𝕤𝕒𝕕 𝕥𝕠𝕘𝕖𝕥𝕙𝕖𝕣
𝕃𝕖𝕥'𝕤 𝕓𝕖, 𝕨𝕙𝕠𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕓𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣𝕖𝕕 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕟𝕕 𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕗𝕦𝕝𝕝 𝕠𝕗 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥
𝕀 𝕒𝕞 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕢𝕦𝕚𝕖𝕥 𝕥𝕠𝕘𝕖𝕥𝕙𝕖𝕣
ℝ𝕖𝕞𝕖𝕞𝕓𝕖𝕣, 𝕪𝕠𝕦 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕟𝕠 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥𝕤 𝕒𝕤 𝕝𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕤 𝕀 𝕒𝕞 𝕥𝕙𝕖𝕣𝕖
𝔹𝕖 𝕤𝕒𝕕 𝕒𝕝𝕠𝕟𝕖.
عاشقانه دوستت دارم بامعرفت