جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های رفاقتی دخترونه / بهترین متن رفاقتی دخترونه [پیشنهادی]

373 پست
متن های رفاقتی دخترونه گلچین , تعداد 373 متن رفاقتی دخترونه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های رفاقتی دخترونه / بهترین متن رفاقتی دخترونه [پیشنهادی]
رفاقتی دخترانه دختر ملکه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو

راس میگن همه چی قدیمیش خوبه🙈😊مث تورفیق😍❤️#خل وچل من😂😜🧿

5.0
3409
رفاقتی دخترانه شاد
‏روانشناسا و تراپیستا هرچقدم درس بخونن و مطالعه کنن بازم نمیتونن تاثیری که رفیق صمیمیت روت داره رو بذارن:)))️
5.0
332
دخترانه رفاقتی حقیقت دختر
مشابه ها
~¹ سال❤️
¹² ماه🖇
³⁶⁵ روز🌓
⁸⁷⁶⁰ساعت🕰
⁵²⁵⁶⁰⁰⁰ دقیقه⏳
³¹⁵³⁶⁰⁰⁰⁰⁰ثانیه🥺
هرروز🌞
هرشب🌙
هرلحظه🥀
دلم‌برات‌تنگ‌میشه☄️
#رفـــــیـــــقـ~♥️
5.0
16458
دخترانه رفاقتی دختر بامعرفت دوستت دارم
کسی رو رفیق صدا کردن لیاقت میخواد....
تو با لیاقت ترین آدمی بودی که من
میتونستم رفیق صدات ‌کنم...❤️
5.0
4886
دخترانه رفاقتی حقیقت
شاید هیچوقت اون رفیقی نباشم که
هر روز بهت زنگ میزنه
ولی همیشه اون رفیقی میمونم که
وقتی ‌کل دنیات رو سرت خراب شد
میتونی بهش تکیه کنی🫂✨💛️
5.0
2647
رفاقتی دختر
•´¯`•» 🎀 رفاقت واقعی ینی
هرچی تعداد فحش بالاتر
رفاقت صمیمی تر 😂🤝🏼 🎀 »•`¯´•️
5.0
1305
طنز رفاقتی پسرانه دختر
ࡅ߳ࡐ‌ ܝ‌ܦ̇ߊ‌ܧࡅ߳ߺߺܙ ܩࡅ݅ߺܠܙ ܝ݆ߺࡅ߳ߺߺܙ ࡐ‌ ܩࡅ߳ߺߺܙ ܢ̣ߊ‌ܢܚ݅ࡅ࡙ܥ‌‌!
ܥ‌‌ࡅ߭ࡅ࡙ߊ‌ܝ‌ࡐ‌ ܟܿܝ‌ߊ‌ܢ̣ߺ ܩࡅ࡙ܭࡅ߭ࡍ߭ ࡐ‌ܠܨ ܣܩܥ‌‌ࡅ࡙ܭَܝ‌ࡐ‌ ࡅ߭ܘ :)🤍️
5.0
334
دخترانه رفاقتی بی تفاوت
ܩࡅ݅ߺܠܙ ߊ‌ܣܩࡅ࡙ࡅ߳ߺߺܙ ܥ‌‌ߊ‌ܥ‌‌ࡍ߭ ܩܢܚࡅ߳ܝ‌ܢ̣ࡅ࡙ࡍ߭
ܢ̣ܘ ܫܝ‌ࡐ‌ܢܚܭ ܟܿܝ‌ܢܚࡅ࡙ܚ݅ࡍ
ܣܩࡐ‌ࡅ߭ܧܥ‌‌ܝ‌ ܢ̣ܨ ܩࡅ߭ࡈߊߺࡐ߳


ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚࡅ߳ߺߺܙ ܥ‌‌ߊ‌ܝ‌ܩܢ ިܦ̇ࡅ࡙ࡐ߳ ♡️
5.0
55
دخترانه رفاقتی حقیقت دوستت دارم انگیزشی
من آن گلبرگ مغرورم
نمیمیرم ز بے آبے ولـــــے
بے ـבوست میمیرم בراین
مرـבاب تنهایــی💔🥹️
5.0
201
دخترانه رفاقتی دختر
عاقبت گر عمری باشد ماندگار
میگذارم این سخن را ، یادگار
مینویسم روی کوه بیستون
زنده باد ، یاد یار خوب روزگار✌️️
5.0
219
دخترانه رفاقتی بامعرفت
اگه به رفیقت گفتی دلم درد میکنه نگفت بارداری رفیقت نیس😆️
5.0
1380
رفاقتی طنز دختر