جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دلتنگی شب / بهترین متن دلتنگی شب [پیشنهادی]

366 پست
متن های دلتنگی شب گلچین , تعداد 366 متن دلتنگی شب به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دلتنگی شب / بهترین متن دلتنگی شب [پیشنهادی]
غمگین دلتنگی شب شب بخیر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
آسـمان تاریکـُ و شب تاریـکـُ و من تاریکِـتاریکَـم🌙
5.0
2482
𝓣𝓱𝓮 𝓼𝓴𝔂 𝓲𝓼 𝓭𝓪𝓻𝓴 ، 𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓲𝓼 𝓭𝓪𝓻𝓴 𝓪𝓷𝓭 𝓘 𝓪𝓶 𝓭𝓪𝓻𝓴.
عاشقانه تنهایی قهر شب دلتنگی
پنجره های دلتنگی شب ها باز می شوند!✨🖤️
4.3
396
نوافِذُ الحَنِینِ تُفتَّحُ لَیْلًا
غمگین دلتنگی شب

شب که میشه میوفتیم توی رودخانه ای از خاطره ها! شنا میکنیم،دست و پا میزنیم،غرق میشیم،خفه میشیم و میخوابیم!!! #شب

4.7
668
غمگین جدایی دلتنگی شب
من کل روز خوبم
ولی وقتی شب تنها میشم به معنای واقعی آسیب میبینم:)️
5.0
91
I am fine all day
But when I'm alone at night, I get really hurt:)
غمگین دلتنگی سکوت شب

🌾نسل امروز: از صبح متنفرند، ظهر ها بی حوصلع ان، عصر ها خستن، و شب ها کوهی از غصع و دلتنگی🤕:-(

4.9
1120
غمگین ادبی دلتنگی شب
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و شب بعد از چشمانت زیباترین سیاهیِ موجود است🌚♥️ شبت بخیر: )🌙
5.0
2437
عاشقانه مناسبتی شب شب بخیر
اشوان تو یکی از آهنگاش‌حرف‌دِلمو زَد:)
گُفت:- رَفتُ تَنهّا شُدَم تو شَبا با خُودم:)️
5.0
107
غمگین دلتنگی شب موسیقی