جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های درد خستگی / بهترین متن درد خستگی [پیشنهادی]

426 پست
متن های درد خستگی گلچین , تعداد 426 متن درد خستگی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های درد خستگی / بهترین متن درد خستگی [پیشنهادی]
بی تفاوت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
#روح ه‍‌ایِ مُ‍‌ردِه دَرونِ ت‍‌اب‍‌‌وتے بہ اِس‍‌م ت‍‌َن .:)️
5.0
39582
Die Seelen der Toten im Sarg mit deinem Namen. :)
غمگین خسته بی تفاوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
از #ی‍‌‍‌ج‍‌‍‌ای‍‌ی ب‍‌ه‍‌ ب‍‌ع‍‌‍‌د ف‍‌‍‌ق‍‌‍‌ط‍‌ م‍‌‍‌ی‍‌‍‍‌ت‍‌‍‌ون‍‌ی ب‍‌ه‍‌ #دردات ب‍‌‍‌خ‍‌‍‌ن‍‌‍‌دی . .''!️
5.0
63
بهترین ها خسته حقیقت بی تفاوت
+چرا صدات گرفته؟
-سرما خوردم :)
+دستت چی شده؟
-خوردم زمین :)
+چرا نوشته هات غمگینه؟
-سبکش اینه :)
+داشتی گریه میکردی؟
-تو چشمم خاک رفته :)
+چرا ناراحتی؟
-فقط ی ذره خستم :)
+چرا همش ب ی نقطه خیره میشی؟
-اخه خوابم میاد :)
+چرا واسه همه چی دلیل الکی میاری؟
-اخه کسی درد منو نمیفهمه:)💔️
5.0
6485
غمگین دخترانه حقیقت بی تفاوت سکوت

⌞🖤⌝

             باکیفیت‌ترین‌چیزتوزندگیمون،دردبود!

5.0
3749

⌞🖤⌝
ᴛʜᴇ ʜɪɢʜ ϙᴜᴀʟɪᴛʏ ᴛʜɪɴɢ ɪɴ ᴏᴜʀ ʟɪғᴇ ᴡᴀs ᴘᴀɪɴ!


غمگین بی تفاوت
زندگی ما شده خنده های مصنوعی کنار درد واقعی :)! 🤍️
5.0
3422
𝓞𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪𝓻𝓽𝓲𝓯𝓲𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻 𝓑𝓮𝓼𝓲𝓭𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓵 𝓹𝓪𝓲𝓷 :)!🤍
شاخ غمگین حقیقت بی تفاوت انگیزشی
당신의 어머니는 나에게 좋은 분위기를 제공합니다☠️
🕷✞⁶⁶⁰✞🕷
لمس تارهای مرگ گیتار با انگشتان خونی🩸🕷🕸
삶에 의해 촉발되었습니다🤡🃏🩸
5.0
20009
شاخ بهترین ها چینی بی تفاوت سکوت
🧿﷽🧿
#زندگی.زندان.سرد.آرزوهاست🖤

#‌دنیا.قشنگه.اما.تو.نقاشی📖

#نه.لا.به.لای.یک.مشت.آدم.لاشی🧿

#این_روزا_هیچکی_مثل_حرفاش_نیس💯🤙
بیو🎌️
5.0
187
غمگین بی تفاوت نامردی خسته
‌فقط اونجا که شاملو میگه ؛
‏اشکها را پشت لبخندی مخفی می کنیم
که خیلی درد می کند و هیچکس نمی فهمد
‏ما را دردِ همین نفهمیدن می کشد؛
نه زخمها . .️
5.0
75
غمگین خسته ادبی بی تفاوت
او‍ن‍‍جا ‍ک‍‍ه ‍چ‍‍شا‍ت‍و ‍م‍‍ح‍‍ک‍‍م ‍‍‍ف‍‍شار ‍م‍‍ی‍د‍ی رو‍‍‍ه‍‍م ‍ت‍ا ا‍ش‍ک‍‍ت ‍ن‍‍ی‍ا‍د
‍خ‍‍ی‍‍ل‍‍ی درد دار‍ع
𝟎𝟎𝟏:)!️
5.0
79
غمگین تنهایی خسته حقیقت بی تفاوت