جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های خیانت رفیق / بهترین متن خیانت رفیق [پیشنهادی]

426 پست
متن های خیانت رفیق گلچین , تعداد 426 متن خیانت رفیق به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های خیانت رفیق / بهترین متن خیانت رفیق [پیشنهادی]
رفاقتی جدایی خیانت نامردی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو

ما خراب رفیق بودیم.. غافل ازاینکع رفیق تو فکر خراب کردن ما...

5.0
6208
رفاقتی خیانت لاتی
می‌دونی چیه رفیق
من از اونجایی شناختمت که دیدی پشت سرم حرف زدن ولی به جای اینکه بزنی تو دهنشون خودت به جمعشون اضافه شدی😏️
5.0
12393
رفاقتی خیانت نامردی
مشابه ها
خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!️
5.0
9618
ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ᴅᴀɴɢᴇʀᴏᴜs ᴄʀᴇᴀᴛᴜʀᴇ
𝗜𝗦 𝗔 𝗙𝗔𝗞𝗘 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗
رفاقتی خیانت نامردی دروغ
م‍‌‌‍‌ن م‍‌ی‍‌دون‍‌س‍‌ت‍‌م م‍‌ی‍‌وف‍‌ت‍‌م‌ ت‍‌و چ‍‌اه ول‍‌ی ان‍‌ت‍‌ظ‍‌ار ن‍‌داش‍‌ت‍‌م ت‍‌و ه‍‌ول‍‌م ب‍‌دی :)️
5.0
441
I knew I would fall into the well, but I didn't expect you to hit me
غمگین خیانت نامردی لاشی

#رفیق بیمعرفت 🖤____°° نارفیق بودی برام .. اهای رفیق با مرام ... (👊🖤)

4.9
2319

na rafiq boodi baram ... ahai rafiq bamaram ... he⛓🖤

رفاقتی خیانت نامردی
#تیکه

میدونی بدیه رفاقت چیه؟
اونجایی که رازهایی که پیشش داری تبدیل میشن به آتو!‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ↝‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
488
تیکه دار خیانت نامردی
از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس!️
5.0
1041
ᵈᵒ ⁿᵒᵗ ᶠᵉᵃʳ ᵗʰᵉ ᵉⁿᵉᵐʸ ᵗʰᵃᵗ ᵃᵗᵗᵃᶜᵏˢ ʸᵒᵘ ᶠᵉᵃʳ ᵗʰᵉ ᶠᵃᵏᵉ ᶠʳⁱᵉⁿᵈ ᵗʰᵃᵗ ʰᵘᵍˢ ʸᵒᵘ
تیکه دار خیانت نامردی دروغ


جواب خوبیام خیانت نبودرفیق 🏙
4.9
1038

I don 't know how to repay you ☁️
خیانت نامردی
྄ྂ≼⟮ ‏کُجآ؏ میخۅایٓڼ ݛِفیق بِخَݛیٓڼ کِہ اینجؤࢪۍ میفُݛۄشیٓن;/😐🦋🍃 ⟯྄ྂ≽️
5.0
4508
رفاقتی جدایی خیانت
کآش اَدا دَر نَیاریم:
اَدا خــوبـآ
اَدا نگــرآنآ
اَدا دوسـتآ ، اَدا دوسـتآ ، اَدا دوسـتآ!️
4.9
3123
رفاقتی خیانت نامردی دروغ
اندازه موی سرمون رفیق داریم ولی محتاج که میشیم میبینیم،کچلیم :)🖤
.️
5.0
2349
We have a friend the size of a hair on our head, but when we are in need, we see, we are old
رفاقتی خیانت نامردی دروغ