جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تیکه / جدیدترین متن تیکه [تیر 1403]

500 پست
متن های تیکه جدید , تعداد 500 متن تیکه به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تیکه / جدیدترین متن تیکه [تیر 1403]
تیکه دار
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
#تیکه 😹

"اصالت و مردانگی و شرف" گُل‌هایی
هستن که در باغچه هر ناکسی رُشد نمیکنن!
‌‌️
5.0
43
تیکه دار انگیزشی مغرور
مشابه ها
✓بهِ دَردِ کَسی خوردیِ🙂
/بهِ دَردِتِ نَخوردِ😒
•بهِ دَردِشِ خوردیِ؟🫤
👍بهِ دَردِ نَخوریـ🤝🫵

@دپ@غمگین@تیکه_دار@رفیقی@نارفیق️
5.0
186
تیکه دار رفاقتی حقیقت لاتی نامردی
‌‌هَرّگِزً نَخُوِرَیِ غُصِهً حَرِفَِ دِگَِرَآنّ رِآ
گُوِرًِ پِدَرِ هَرِکِهً بِخَوُآهَدّ بَدِمًآنً رَِآ...!👐🏽🥀

‌️
5.0
6072
تیکه دار شعر بهترین ها حقیقت خسته
‏پختگی به سن و سال و قیافه نیست ،
بستگی داره چجوری زندگی کرده باشی ،
خیلیا تو همون بچگی پخته میشن و خیلیا چهل سالشونه و نمیدونن زندگی یعنی چی ...🤍️
5.0
833
تیکه دار فلسفی حقیقت
چقد‌قشنگ‌بود‌این‌جمله؛
آدمی‌ک‌خواب‌باشه‌رو‌میشه‌بیدار‌کرد
اما‌آدمی‌ک‌خدشو‌زده‌ب‌خواب‌رو‌ن.!'️
5.0
25
شاخ تیکه دار حقیقت مغرور

مثل یه پازل پنج هزار تیکه‌ی بهم ریخته ام، که هیچ کس حوصله نداره مرتبش کنه.....

‌࿇‌‌𝐏𝐀░𝅦⃟꯭𝐑𝐒𝐀࿇️
5.0
48
𝕷𝖎𝖐𝖊 𝖆 𝖕𝖚𝖟𝖟𝖑𝖊 𝖔𝖋 𝖋𝖎𝖛𝖊
𝖙𝖍𝖔𝖚𝖘𝖆𝖓𝖉 𝖕𝖎𝖊𝖈𝖊𝖘 𝕴 𝖒𝖊𝖘𝖘𝖊𝖉 𝖚𝖕, 𝖙𝖍𝖆𝖙 𝖓𝖔 𝖔𝖓𝖊 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖇𝖊 𝖇𝖔𝖗𝖊𝖉 𝖙𝖔 𝖔𝖗𝖉𝖊𝖗
غمگین تیکه دار حقیقت خسته زندگی
یه تیکه تو فیلم قورباغه هست که میگه من دوست داشتم، اما گذاشتم بری چون تو آدمِ زندگیه من نبودی.️
5.0
37
تیکه دار حقیقت نامردی
#تیکه 😹

تو خوشگل نیستی ،

مِلت هَوَلن 😂🤙🏾

‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⠀
5.0
214
شاخ تیکه دار حقیقت لاتی حاضر جوابی