جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو های فوتبالی / متن های کوتاه فوتبالی پرسپولیس و استقلال و خارجی

55 پست
متن های فوتبالی زیبا و کری مناسب بیو / گلچینی از بهترین متن های کوتاه فوتبالی در بزرگترین سایت متن کوتاه ایران
فوتبال - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
هیـݼ ڪس باور نـ‌داره من چقـ‌در #تلاش می کنمـ ⚽️ıllıllı❤️️
5.0
1282
⚽️ı𝕝𝕝ı𝕝𝕝ı❤️
ₙₒ ₒₙₑ bₑₗᵢₑᵥₑₛ ₕₒw ₕₐᵣd ᵢ ₜᵣy
موفقیت استقلال فوتبال پرسپولیس
به قول بهروز ووشقی:
ما آنطور که می خواستیم زندگی نمی کنیم.
همانطور که باید زندگی می کردیم
5.0
76
En palabras de Behrooz Voshoqi:
No vivimos como queríamos.
🤍🌿Vivimos como teníamos que hacerlo
غمگین شعر متفرقه فوتبال آرامش
چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جانمِ پِرسپُولیسَم❤🔗🥺️
5.0
7286
عاشقانه فوتبال پرسپولیس
بایَد کِیفیت رو اَز اِستِقلال
تَلاش رو اَز تِراکتور
بی حاشیِه بودَن رو اَز سِپاهان
دُروغ رو اَز پِرسپولیس
مَعرِفَت رو اَز گُل گُهَر
عِشق رو اَز مَلَوان وَ
تَنَفُر رو اَز دِربی
یاد گِرِفت...🍃🥀️
4.9
1934
غمگین تیکه دار استقلال فوتبال پرسپولیس
ف‍‌وت‍‌ب‍‌ال‍‌ چ‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌؟ ب‍‌ازی‍‌ اس‍‌ت‍‌ ک‍‌ه‍‌ ۲۲ ن‍‌ف‍‌ر در ی‍‌ک‍‌ زم‍‌ی‍‌ن‍‌ ب‍‌ر س‍‌ر ی‍‌ک‍‌ ت‍‌وپ‍‌ ک‍‌وچ‍‌ی‍‌ک‍‌ ه‍‌م‍‌ را م‍‌ی‍‌ک‍‌ش‍‌ن‍‌د ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ 😶‍🌫️😂️
5.0
568
طنز فوتبال
شاید براتون سوال باشه چرا به پرسپولیس میگیم لنگی .
چون یه زمانی این تیم پرچم نداشت .
هوادارانش لنگ می‌بردن ورزشگاه 😂😂😂. ️
5.0
683
طنز استقلال فوتبال پرسپولیس