جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه پدر / بهترین بیو های پدر [پیشنهادی]

91 پست
متن های پدر گلچین بصورت کوتاه , تعداد 91 متن پدر به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه پدر / بهترین بیو های پدر [پیشنهادی]
پدر پدر - جدیدها بلند پدر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

به نام وجودی که وجودم از وجود پر وجودش به وجود آمده است...

5.0
8046
شعر مادر پدر


تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش...
‌‌‌️
5.0
12030

✦ 𝒀𝒐𝒖 𝑺𝒂𝒚 𝑫𝒂𝒅 𝑰 𝑪𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒕 𝑯𝒆𝒓𝒐 ✦

‌‌‌
انگلیسی بهترین ها ادبی پدر


تو پدر صداش میکنی، ولی من بهش میگم قهرمان!
‌️
5.0
3234
‌‌
🥀 ⃟▬▬▭••‌‌𝙔𝙤𝙪 𝘾𝙖𝙡𝙡 𝙃𝙞𝙢 "𝔻𝔸𝔻",
‌ 𝙞 𝘾𝙖𝙡𝙡 𝙃𝙞𝙢 "ℍ𝔼ℝ𝕆"
عاشقانه پدر


کوه 
اگر به حرف بیاید
از پدر می گوید...

4.9
2825
عاشقانه پدر
پدر تنها کسی است که
که با نگفتن غم هایش
موهایش سفید می شود..️
5.0
2718
مناسبتی پدر

این خون نیست ڪه دو نفر رو
به هم وصل میڪنه بلڪه روحشونه🥂

4.9
2851

———- IT’S NOT THE BLOOD ———
👐🏼 which connect 👐🏼
two people its their souls

دخترانه خانواده پدر خواهر
پشتم به تو گرم بود و قلبم به صدایت.. تو بگو من بی تو با غم دنیا چه کنم پدر️
4.7
1680
غمگین مناسبتی پدر