جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دوستت دارم انگلیسی / بهترین متن دوستت دارم [پیشنهادی]

2359 پست
متن های دوستت دارم گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 2,359 متن دوستت دارم انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دوستت دارم انگلیسی / بهترین متن دوستت دارم [پیشنهادی]
شعر دوست دارم دوستت دارم دوستت دارم - جدیدها دوستت دارم عربی دوستت دارم ترکی کوتاه دوستت دارم بلند دوستت دارم
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‌‌  ‌‌      ‌‌╭┈──────「⁰⁰ : ⁰⁰」
        ╰─┈➤‌‌ 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 ♥️
ولے مَن‌ جُونم‌ بہ بودنِٺ‌ بنده‌ قشنڪً مَن😍∞
ٰ️
5.0
32146

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم حقیقت آرامش


تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️

5.0
76550

𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑵𝒐𝒕 𝑨 𝑷𝒂𝒓𝒕 𝑶𝒇 𝑴𝒚 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕
❤𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑨𝒍𝒍 𝑶𝒇 𝑴𝒆. 🖇A

عاشقانه انگلیسی دوستت دارم
مشابه ها


بغلم‌ کن‌ که‌ دلم‌ جان‌ دگر می‌خواهد . . .

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══️
5.0
9150


𝐻𝓊𝑔 𝓂𝑒 𝑀𝓎 𝒽𝑒𝒶𝓇𝓉 𝓌𝒶𝓃𝓉 𝒶𝓃𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓈𝓅𝒾𝓇𝒾𝓉 . . .♡

عاشقانه انگلیسی دوستت دارم

‌ تو شُـروعِ هَمِـه‌ی دِلخوشیامی..🤍
‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
109367
‌𝗬 𝗢 𝗨
ᴿ ᵀᴴᴱ ᴮᴱᴳᴵᴺᴺᴵᴺᴳ ᴼᶠ ᴹᵞ ᴴᴬᴾᴾᴵᴺᴱˢˢ
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر
‌ ‌

دوسِـــ♾ــــت دارم
‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.9
2184
‌ ‌
‌ 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 ♥️

‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر

« زندگي با تــــــو خوبه♡ »
5.0
24897
‌‌‌‌‌‌
╭═════════♥️═╮
‌‌‌‌‌‌ 𝑳𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒊𝒄𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖
╰═♥️═════════╯
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم


در دیــارِ﹝قَلبــَـم﹞
طُ مَحبوب‌ترین "مَـــردی"💜
‌‌
5.0
32547
‹𝒴ℴ𝓊'𝓇ℯ 𝒯𝒽ℯ ℳℴ𝓈𝓉 𝓅ℴ𝓅𝓊𝓁𝒶𝓇 ℳ𝒶𝓃
ℐ𝓃 𝓂𝓎 ℋℯ𝒶𝓇𝓉 ..♡🥂›

عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر
تو دلیل لبخند و خوشبختے منے…
دوستت دارم!🕊❤️
5.0
98
𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑦 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠...
𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢!🕊❤
غمگین موفقیت حقیقت زندگی دوستت دارم

حِس میکنم اگه طُ نباشی هیچی تو دنیا نیست كِ بتونه خوشحالم کنه :)️
5.0
30796
𝑰 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆, 𝒏𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒄𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒎𝒆 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚
عاشقانه آرامش دوستت دارم

‌ «قلبم‌ پُر شده‌ از تـو..♡ »
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
89779
‌‌‌‌‌‌‌‌

╭┈──────「♥️」
╰─┈➤ᴹᵞ ᴴᴱᴬᴿᵀ ᴵˢ ᶠᵁᴸᴸ ᴼᶠ ᵞᴼᵁ
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم
🌚 چَشم‌هایِ‌تـــــــوُماهِ‌شَب‌هایِ‌مَنه . . .♡️
5.0
27805
🌚🔹 ‌‌‌𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐸𝑦𝑒𝑠 𝐴𝑟𝑒 ‌‌‌𝑇ℎ𝑒 𝑀𝑜𝑜𝑛 𝑂𝑓 𝑀𝑦 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠
عاشقانه انگلیسی بهترین ها دوستت دارم

عشقِ‌موندگارمی💍♥️✨
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.9
5622

⠀𝐘𝐨𝐮 𝐀𝐫𝐞 𝐌𝐲 𝐋𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐯𝐞

‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم
وقتی نیستی آسمونم کم رنگه...
وقتی هستی رنگین کمونم هفت رنگه ( : 🤍️
5.0
923
When you are not there, my sky is pale
When you are there, my rainbow is seven colors
عاشقانه شعر دوستت دارم ادبی
طُ قَشَنگتَرینـ بَهانِـہ بَراےِ زِندِگـے مَنـے...!🔗🤍️
5.0
287
𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐞𝐱𝐜𝐮𝐬𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐲 𝐥𝐢𝐟𝐞...!🔗🤍
عاشقانه بهترین ها آرامش همسر دوستت دارم
زِندِگیم اَز وَقتی با تو ... :)❤️✨️

آشِنا شُدم خیلی زیباتَر شُده ... :)❤️✨️

دارو نَدارم ... :)❤️✨️

دوستت دارَم قَشَنگَم ... :) ❤️✨️️
5.0
120
My life has become much more beautiful since ❤️✨️I met you, I don't have medicine

I love you beautiful❤️✨️
عاشقانه مهربانی دوستت دارم همسر