جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عاشقانه طولانی / بهترین متن عاشقانه طولانی [پیشنهادی]

411 پست
متن های عاشقانه طولانی گلچین , تعداد 411 متن عاشقانه طولانی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عاشقانه طولانی / بهترین متن عاشقانه طولانی [پیشنهادی]
عاشقانه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

من عاشقتم!
عاشق حرف زدنت
عاشق دیوونه بازیات
عاشق خندیدنت
عاشق مهربونیات (:
عاشق موهات
عاشق اخمات
عاشق دستات‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
عاشق چشات
عاشق قلبت...♥️
عاشق روحت
عاشق خودتم!
دقیقن همینجوری ک هستی
چون برای من بهترینی و اینو بدون با هیچکس عوضت نمیکنم بهترینِ من️
5.0
60751
عاشقانه دوستت دارم
دِلبَـرکَم...♡
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم
تُــ......ــوباشی
قدم‌بزنی،بِدوی،بخَندی،بخوآنی
برقَصی،ببُوسی،بِمانی
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این
فِعل‌ماندنَم💛✨🌼️
5.0
2256
عاشقانه دوستت دارم ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

⇦میگن.اهنگ••͜♡-! ⇦میگم.صدات••͜♡-! ⇦میگن.رنگ••͜♡-! ⇦میگم.چشات••͜♡-! ⇦میگن.بغض ••͜♡-! ⇦میگم.هوات••͜♡-! ⇦بگن.جون ••͜♡-! ⇦میدم.برات••͜♡-! تو فقط باش♥️♥️ #Â.M

5.0
6241
عاشقانه ادبی
قهرکن
با "مَــن" حرف‌نزن
"نگــــاهم" کن‌ و هیچ‌چیز نگو
هرکاری‌ میخواهی‌ بکن
ته‌ِ تَهش‌ دوراه‌داری
یا مال "مَــــن" میشوی
یا من‌ مال "تُــــو"..️
4.6
430
عاشقانه دوستت دارم بی تفاوت
مشابه ها
قُربونِ صَدَقه یَعنیِ :
باوَر کُنم تو شُدی
"تَنهـــا صاحِــب قَلبـ♡ـم "
آنوَقت جُملاتَم بُوی "تــــُو "را
میگیرَند و به "زَبـــانِ" می آیَد♥️️
4.9
425
عاشقانه دوستت دارم
آغوشِ◗تُـــــو◖
هَمان◗بِهشـــت◖کوچَک
خُداست‌روی‌ِزمین
وزمانی‌که◗مَــــن◖درآن‌نَفس‌میکشَم،
هَمان‌جازَمان‌بایدبایستَد..🩺♥️🌊️
4.7
203
عاشقانه دوستت دارم


     عشـِـــــــق یَعنی . . . 
          که جهان "غایــــب" و 
                تو "حاضــــر"  قلبم باشی...!

4.7
495
عاشقانه دوستت دارم

نفس❤نفسم❤ نفستو میخواد ❤و اگر نفست❤ نفسمونخواد❤ نفسم بند میاد❤ پس نفستو❤ با نفسم یکی کن ♥ک نفسم ❤برا نفست ❤نفس نفس بزنه❤

5.0
4632
عاشقانه

تا زمانی ک رسیدن ب ت ( امکان دارددد) زندگی درد قشنگیست ک جریان دارد .
وقتی نباشی وقتی رسیدنی وجود نداره
زندگی مرگ قشنگیست ک پایان دارد . :)

4.7
614
تنهایی عاشقانه شعر عشق یک طرفه ادبی

‌ ‌ بَند بَند ⧼قلبَــــم⧽ را به وجود ⧼تــــوُ⧽ بافتَم گِره پُشـت گِره آمَدی که ⧼بمـــانی⧽ به طَعم ⧼مانـــدِگاری⧽..!😌♥️💌 ‌

4.8
735
عاشقانه ادبی

«تُـ♥️ـــــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــــــ♥️و» هَمون پادشاهی کِ قَــــــــــﮩﮩ٨ﮩ💛ـﮩ٨ﮩﮩــــــلمروش قلب منع

5.0
16171
عاشقانه شکلک دوستت دارم


• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •


   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!4.9
2377

         ●━─ᵁ ᴬᴿᴱ ᴹᵞ ᴼᴺᴸᵞ ᵂᴵˢᴴ ─── ⇆.            

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

عاشقانه دوستت دارم دلتنگی

✨⃙ڔیتمְֱِٰูุ๊͈۟̾ؒ٘̾۟ ݩَڣَصآټְֱٰูุ๊͈۟۟̾ؒ٘̾۟شُدِعְֱٰูุ๊͈۟̾ؒ٘̾۟دَݪیݪְֱٰูุ๊͈۟̾ؒ٘̾۟زِݩدِڱیـمְֱٰูุ๊͈۟̾ؒ٘̾۟ دِݪبَـڔְֱٰูุ๊͈۟̾ؒ٘̾۟جآݩ♥️⃟💍😻💋🥂🌹🔥🍓💗

4.7
900
عاشقانه

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم...🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

4.9
466
عاشقانه دوستت دارم زندگی

ببین قلب من این چیزا حالیش نیست یا مال منی یا هیچکسِ دیگه!💛✨ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

4.7
739

Look at my heart or mine on no one else's

عاشقانه

هَمِعِ‌جآدآرَمِت••͜⃤🌙🚬- !توخیآلَم!••͜⃤🌿🔥- !تو‌رویآهآم:)!❰⃟🌔⃟❱ توقَلبَم.••͜⃤🌙♥️- توصیاهیم.••͜⃤🌙🖤- هَمِع‌جآ!••͜⃤🌙🚬- جُزکِنارَم!:)!❰⃟🌔⃟❱

4.9
1482
عاشقانه تنهایی عشق یک طرفه

تآ زَمآنیْ کِهْ رِسیدَنْ بِهْ تُو اِمْکآنْ دآرَدْ∞❤️ زِنْدگی دَرْد قَشَنْگیستْ کِهْ جَرْیآنْ دآرَدْ🖇💕

5.0
3843
عاشقانه ادبی

وقتی یه نفر نبودش طولانی بشه حتی اگه عاشقش باشی و تمام اون مدت به پاش بمونی روزی که بیا بخوادت ؛تو نمیخوایش میدونی چرا؟ چون به نبودش عادت میکنی،به یه جایی میرسی که دیگه واقعا خودش و دوست نداری ،غم نبودش و دوست داری

4.8
833
عاشقانه غمگین جدایی نامردی
ایرانی ها میگن؛
از دل برود هر آنکه از دیده برفت...
اما فرانسوی ها میگن؛
به قلب ما نزدیک است
آن کسی که از چشمهای ما دور است...
فرانسوی میخوامت :)️
4.0
120
عاشقانه دوستت دارم

چ‍ق‍‌در خ‍‌وبہ ی‍‌کی‍‌و داش‍‌تہ باشی کہ وق‍‌تی ال‍‌کی م‍‌یگی خ‍‌وبم
ب‍گہ #دروغ ن‍‌گو بیا بغ‍‌لم ب‍‌گ‍‌و چتہ :)!

4.6
241
عاشقانه خسته دوستت دارم
یچیزی میخواستم بهت بگم:
وقتی هستی همه چیز قشنگ‌تره.
خوشیا طولانی‌ترن، غما کمترن خنده‌هامون بیشتره:)
ساندویچ‌های ارزون کنار خیابون خوشمزه‌ترن،خیابونا قشنگ‌ترن، آدما خوشحال‌ترن!
میخوام بگم فارغ از زمان و مکان و شرایط، با تو همه چی‌خوبه‌

"فِرفِریم💕!(:"️
5.0
711
عاشقانه رفاقتی آرامش دختر دوستت دارم

‍م‍‌ی‍‌شہ ‍ان‍‌ق‍‌‌د ‍ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍ ‍ن‍‌خ‍‌ن‍د‍ی ‍دل‍‌ب‍‌ر . ؟
‍م‍‌ن‍ ‍ب‍‌ی‍‌ش‍‌در ‍ع‍‌ا‍ش‍‌ق‍‌ت‍ ‍م‍‌ی‍‌ش‍‌م‍ ‍خُ‍‌ب‍ . !

4.8
390
عاشقانه دوستت دارم

 تُـــــوحالِ خوبِ مَنی 
     حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
     سُراغ ندارَم جانـــا...🌸🍃🙊

4.9
1034
عاشقانه دوستت دارم

    دِلـبَــر‌جٰـان
    میتَپَد‌قَـلبَـم‌‌وَبٰاهَرتَپِشی‌
    قِصه‌ی‌ِعِـشـق  ‌تورا ميگويد✨💍♥️

4.6
340
عاشقانه دوستت دارم

·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ شاه قلبم تویی،هیچ انقلابے
نمیتونـہ تاج و تختت رو بگیره ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

5.0
1245
عاشقانه دوستت دارم همسر

دل‍‌م‌ م‍‌ی‍‌خ‍‌واد انق‍‌در م‍‌ح‍‌ک‍‌م #بغ‍‌‌ل‍‌ت ک‍‌ن‍‌م ک‌‍ه ‌ت‍‌پ‍‌ش ق‍‌ل‍‌ب‍‌ت رو ح‍‌ص ک‍‌ن‍‌م..💔

4.7
406
عاشقانه دوستت دارم همسر

اَََگِِِـــه حوصِِِلََشــــو نداری🎓 بِِِِهــــِِش بِِگــــــو🎧 اََمـــــــــّـــا🎬 هیـــْْْــچ وَََقـــْْـت جُــوری🚬 رفتار نکــــــــــــــن ⛓ کِِِـــه حِِـــس کُـنه اضافســــت😪☹️🔭 ┄┅┅┄┅✶♥️✶┅┄┅┅┄ 🐞🥀

4.9
1319
عاشقانه جدایی عشق یک طرفه دروغ

❙❦❙ فرشته چیه اون رو زمین خدای مَنه..! |🇬🇧|‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

4.7
954

•••❥ 💭 ⃟🕊 What is an angel, she is my God on earth...!

عاشقانه انگلیسی خدا