جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عاشقانه شیک / بهترین متن عاشقانه شیک [پیشنهادی]

380 پست
متن های عاشقانه شیک گلچین , تعداد 380 متن عاشقانه شیک به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عاشقانه شیک / بهترین متن عاشقانه شیک [پیشنهادی]
عاشقانه بهترین ها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

 تُـــــوحالِ خوبِ مَنی 
     حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
     سُراغ ندارَم جانـــا...🌸🍃🙊

5.0
1425
عاشقانه دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

"خوشبَختی" یَعنی :
‌بُـودنش بهترین "شانسِ" زنـدگیتـه..♥️

4.9
2465

𝐻𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠:
‌𝐵𝑒𝑖𝑛𝑔 𝐻𝑖𝑚 𝑖𝑠 𝑇ℎ𝑒 𝐵𝑒𝑠𝑡 ‌𝐶ℎ𝑎𝑛𝐶𝑒 𝑜𝑓 𝑢𝑟 𝐿𝑖𝑓𝑒

عاشقانه بهترین ها انگیزشی دوستت دارم

«بِهشت..♡» انتهایِ
آغوشِ «تُوست..♡»
ڪِ مرا غَرقِ زیباییِ
«وجودَش..♡» ڪرده..!💛

4.9
961
عاشقانه دوستت دارم

جمله ی “ الان چیکار کنم حالت خوب بشه “ از صدتا دوستت دارم قشنگ تره..!

4.3
255
عاشقانه دوستت دارم

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡

5.0
12284

➖⃟🕊• 𝑾𝒉𝒂𝒕𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 ; 𝒀𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒕

عاشقانه دوستت دارم ادبی مادر
تو هماט یک نـ؋ـریღ
کـہ برایم همـہ ای♛♥️
5.0
539
𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓪 𝓻𝓲𝓿𝓮𝓻 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲𝓼 𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓸 𝓶𝓮 🥺♡
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم ادبی
مَنـ حَتـے دور بودَنـِ طُ با نَزدیـڪ بودَنِـ هِزار تا آدَمـِ دیگِـہ عَوَضـ نِمیـڪُنَمـ...😌❤️
5.0
350
ᵢ wₒₙ'ₜ ₑᵥₑₙ cₕₐₙgₑ yₒᵤᵣ bₑᵢₙg fₐᵣ ₐwₐy wᵢₜₕ bₑᵢₙg cₗₒₛₑ ₜₒ ₐ ₜₕₒᵤₛₐₙd ₒₜₕₑᵣ ₚₑₒₚₗₑ...😌❤
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم همسر بامعرفت
#پیشنهاداسم↻

𓆩💜🍇𓆪 𝐌𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐛𝐨𝐢𝐬𝐞|ٺمشڪ‌ من
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌚♥️𓆪 𝐌𝐚 𝐧𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞|ماھ‌ِشب‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫂☘𓆪 𝐌𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞|مخدࢪِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🥹❤️‍🩹𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐞|ࢪویاے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌸🫶🏻𓆪 𝐌𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨|آࢪزوے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩💖🥂𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧|ا؏ـٺیاد‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫀✨𓆪 𝐌𝐚 𝐩𝐚𝐢𝐱|آࢪامش‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ️
5.0
101102
عاشقانه بهترین ها متفرقه
مامانم خواستم بگم به وجودت افتخار میکنم 🥹♾️
به اینکه اینقدر قویی
به اینکه اینقدر زندگیمو قشنگ کردی
به اینکه پیشم بودی هر زمان و هر جا
من به دخترِ تو بودن افتخار میکنم همه چیزم🫠🫀.️
5.0
15228
عاشقانه بهترین ها مادر دوستت دارم

           زندگیم فدايِ چشمات♡🕊🌕
‌️
5.0
79389
‌‌ ‌
𝑀𝑦 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝐼𝑠 𝑇𝘩𝑒 𝑆𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑂𝑓 𝑈𝑟 𝐸𝑦𝑒𝑠
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم همسر آرامش