جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عارفانه / بهترین متن عارفانه [پیشنهادی]

400 پست
متن های عارفانه گلچین , تعداد 400 متن عارفانه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عارفانه / بهترین متن عارفانه [پیشنهادی]
فلسفی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽

5.0
1200
فلسفی آرامش ادبی

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡

5.0
3555
موفقیت فلسفی زندگی
مشابه ها

♡اگر کسی یافتی ♡ که در لبخندت غمت رادید در سکوتت حرف هایت را شنید ودر خشمت محبتت را فهمید بدان او بهترین دارایی توست :)✨

4.9
813
فلسفی ادبی

باغبانی که به نجار دهد باغش را
فصل هایش همه هم رنگ زمستان بشود✏

4.5
224
شعر فلسفی انگیزشی

      كاش انسانيت واگير داشت  و حماقت واكسن...!

4.9
1975

𝐼 𝑊𝑖𝑠𝒉 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑊𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐 𝐴𝑛𝑑
 𝑆𝑡𝑢𝑝𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝐻𝑎𝑑 𝑉𝑎𝑐𝑐𝑖𝑛𝑒

انگلیسی تیکه دار فلسفی لاتی

قبل از انکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان🧿📿

5.0
1605
فلسفی شعر ادبی

ماهی ها گریه شان دیده نمی‌شود . . . !
گرگها خوابیدنشان ، عقابها سقوطشان
و انسان ها درونشان . . .

5.0
1748
غمگین فلسفی سکوت ادبی

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه ... 

4.9
2969

The indecency of world isn't because of bad people.
It's because of good people's silence.

انگلیسی فلسفی بهترین ها سکوت

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!

4.9
758
فلسفی ادبی


این رو دوبار بخون... گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 

5.0
1123


Read this twice... sometimes the person you want doesn't deserve you! 

انگلیسی فلسفی نامردی

بزرگی روحت را در میان دستانت پنهان کن زیرا بزرگی در میان مردم کوچک سخت است

4.8
280
فلسفی زندگی

هیچوقت برای فهمیده شدن فریاد نزن
آنکه شمارا بفهمد صدای سکوتتان را بهتر می شنود..

4.5
207
تیکه دار فلسفی سکوت

بهشت فریبی است برای جهنم کردن دنیا

4.9
700
فلسفی دروغ

𝓑𝓻𝓸𝔀𝓼𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓲𝓻𝓼, 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓻𝓪𝔃𝓲𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓻𝓲𝓶𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓱𝓾𝓶𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓽𝓸 𝓱𝓲𝓼 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽 ‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه...

5.0
2691
غمگین فلسفی دلتنگی

من آمده بودم تورا بشناسم خودم رایافتم

4.9
509
فلسفی

احساسی باشی باختی منطقی که باشی شاید نبری ولی هیچوقت نمیبازی

4.9
498
فلسفی نامردی

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ

5.0
2696

𝗪𝗛𝗘𝗡 𝗨 𝗚𝗥𝗢𝗪 𝗨𝗣 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗜𝗘𝗦...!

انگلیسی فلسفی بی تفاوت
نه تو انی که همانی
نه من آنم که تو دانی
5.0
1292
فلسفی حقیقت