جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دلبری همسر / بهترین متن دلبری همسر [پیشنهادی]

419 پست
متن های دلبری همسر گلچین , تعداد 419 متن دلبری همسر به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دلبری همسر / بهترین متن دلبری همسر [پیشنهادی]
عاشقانه زندگی همسر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
╭════════🥂═╮
     ᵞᴼᵁ'ᴿᴱ ᶜᴼᴺᴺᴱᶜᵀᴱᴰ ᵀᴼ ᴹᴱ
╰═🕊════════╯

        تو وصلِه‌یِ جونِ منی ...
‌‌️
5.0
51
عاشقانه دوستت دارم همسر زندگی
زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی ...

دُرسـٺ از هَماݩ لَحظه ای کِه
تـــــو ...

تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی ...♥️
‌‌‌‌‌‌🌸🍃 🍃🌸
🧞‍♀🧚‍♀🧚‍♂🧜‍♀
‌‌️
4.9
1605
عاشقانه دوستت دارم زندگی همسر
تو شدی بهترین اتفاق زندگیم : بودنت به قَلبُ روح من عشق و آرامش هدیه میده و من خوشبخت‌ترینم که تورو دارم :)🧡 ‌️
4.8
1124
عاشقانه دوستت دارم زندگی همسر

آروم آروم آروم، عشق میره زیرِ پوستم
بچگونه میگم؛ من با تو خیلی دوستم
آروم آروم آروم؛ میره دلِ من از دست
همه چی قشنگه… آخه حسِ تو فوق العاده ست

2.5
89
عاشقانه شعر دوستت دارم زندگی همسر
"ببین‌اگه‌بارون‌بباره‌چترت‌میشم،آفتاب‌بتابه‌ابرت‌میشم،بخوای‌که‌بمونی‌باهام‌تاابد‌یه‌نفس‌هم‌صدای‌قلبت‌میشم:)❤️"️
5.0
116
عاشقانه همسر زندگی دوستت دارم
↜یـٰادِتِه...
اَوَلین‌بـٰاری‌کِه‌دَستِ‌هَمو‌گِرِفتیم،‌
چِقَدر‌اِستِرِس‌داشـتیم؟! ▾ تــُــو ▾‌ هَنـوزَم‌بَرایِ‌مَـن،اَندازِه‌ی‌ِهَمـون‌اِستِرِسِ‌‌تَجـرُبِه‌یِ‌اَوَل‌
▾ شــیریــنی ▾ جـٰانـٰانَم:) 🍾♥️🕊
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌️
5.0
3521
عاشقانه شاخ غمگین بهترین ها رفاقتی دوستت دارم دلتنگی زندگی همسر آرامش
” تـــــو “
مالک تمام احساسـم هستی.!
تمام عشقـم.!
تمام احساس ناب دست نخورده ام.!
که حاضـر نیستم ..
حتی ذره ای از آن را ..
با هیچکس تقسیـم ڪنم ..
با هیچکس جز
” .. تـــو️
5.0
450
عاشقانه پاییز دلتنگی همسر زندگی