جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های انرژی مثبت / بهترین متن انرژی مثبت [پیشنهادی]

426 پست
متن های انرژی مثبت گلچین , تعداد 426 متن انرژی مثبت به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های انرژی مثبت / بهترین متن انرژی مثبت [پیشنهادی] در خرداد 1402
مهربانی انگیزشی شاد
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو

بخنـد ツ
و اصلا اهمیت نده، دنیا دو روزه..🕊✨
‌️
5.0
36606
𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚 ツ
𝘿𝙤𝙣'𝙩 𝙂𝙞𝙫𝙚 𝘼 𝙁𝙪𝙘𝙠 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙄𝙨 𝙎𝙝𝙤𝙧𝙩
بهترین ها ادبی انگیزشی شاد
مشابه ها
از پس سختی ها ، معجزه‌ها شکل میگیرند..!️
5.0
2424
⠀⠀⠀⠀⠀𝑂𝑢𝑡 𝑂𝑓 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑠
⠀⠀⠀⠀⠀𝐺𝑟𝑜𝑤 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒𝑠..🎆!
موفقیت انگیزشی
هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️️
5.0
2005
Never give up on something you really want. it's difficult to wait but it"s more difficult to regret .
انگلیسی موفقیت انگیزشی
•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 ️
5.0
4461
•Look for a reason to fly, even when you have a thousand reasons to crash♡
انگلیسی موفقیت انگیزشی
🍓𔘓.دنیا هیچ تعهدی واسه
✨𔘓.تکرار هیچ لحظه ای
🌸𔘓.!به هیچکس نداده
🌿𔘓.از ثانیه هات لذت ببر️
5.0
2023
بهترین ها ادبی شاد انگیزشی
اگرخدا آرزویے در دلت انداخت،بدان ڪه توانایے رسیدن به آن را در تو دیده است❤️️
4.8
701
موفقیت انگیزشی خدا
روزای خوب میان،، چون تو لیاقتشو‌ داری...️
4.8
629
ɢᴏᴏᴅ ᴅᴀʏs ᴡɪʟʟ ᴄᴏᴍᴇ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ʏᴏᴜ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇ ᴛʜᴇᴍ .
انگلیسی موفقیت انگیزشی
¸„.-•~¹°”ˆ˜¨ وسواسے باشیـב 😇⁦✨

ـבر انتخاب کتاب هایے کـہ مے خوانیـב📚🎐

ـ؋ـیلم هایے کـہ میبینیـב🎠😍

اـבم هایے کـہ با انها معاشرت میکنیـב👥🌻

چرا کـہ آنها غذاے روح شما هستنـב🍫☕ ¨˜ˆ”°¹~•-.„¸️
5.0
66
Be obsessive

In choosing the books you read

The movies you see

The people you hang out with

Because they are food for your soul
بهترین ها ادبی انگیزشی شاد

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚

5.0
3607

🌻Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ.. 

انگلیسی موفقیت انگیزشی
به گذشتت این قدرت رو نده که تعبیری از آیندت باشه.♥️✌🏻🌱️
4.8
682
Don't let your past the power to define your future.
انگلیسی موفقیت انگیزشی
زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه.✌🏻♥️🌱️
4.9
907
Falling down is an accident.
Staying down is a choice.
انگلیسی موفقیت انگیزشی
برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻️
5.0
3694
I don't care what other people think of me, I enjoy my life with my own rules.
انگلیسی موفقیت انگیزشی

اگر چه دور و دیر اما،
روزی در میانِ آرزوهایم جوانه خواهم زد...!

4.8
461
موفقیت انگیزشی