جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه اموات / بهترین بیو های اموات [پیشنهادی]

72 پست
متن های اموات گلچین بصورت کوتاه , تعداد 72 متن اموات به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه اموات / بهترین بیو های اموات [پیشنهادی]
اموات اموات - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
"نیستی" و کاش میدانستی نوشتنِ همین پنج حرفی چقدر دردنام است!..️
4.9
2199
غمگین اموات
⟪ تمومِ روزهامو با فکـرِ طُ میگذرونَم..! ⟫️
5.0
8638
⠀𝐼 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑 𝐴𝑙𝑙 𝑀𝑦 𝐷𝑎𝑦𝑠
⠀𝑇𝘩𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑓 𝑈..💚
جدایی عشق یک طرفه دلتنگی اموات
بعضی وقتا هرگز ارزش یه لحظه رو نمیدونی،تا اینکه تبدیل به یه خاطره میشه.️
4.8
1346
Sometimes you will never know the value of a moment,until it becomes a memory.
غمگین انگلیسی دلتنگی اموات