جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های قربون صدقه همسر / بهترین متن قربون صدقه همسر [پیشنهادی]

426 پست
متن های قربون صدقه همسر گلچین , تعداد 426 متن قربون صدقه همسر به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های قربون صدقه همسر / بهترین متن قربون صدقه همسر [پیشنهادی]
عاشقانه زندگی همسر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
تو خیلی قشنگیا...
یعنی خیلی برام زیبااایی ، اصن نگا تعریف من از زیبایی یعنی وجودِ طُ..💜
می‌دونی داشتنت مثل جاری بودنِ مورفین تو رگای یه مریضِ بد حاله.
نمی‌گم حالم بده‌ها ، اتفاقا خیلی حالم خوبه:))
ولی وقتی هستی خوب‌ترم:)
وقتی هستی حالم بهتره:)
وقتی هستی آروم‌ترم:)
بودنت یعنی دلگرمی:))
دلگرمی زیبایی که به همه پوچی‌های دنیا می‌ارزه💜

-زینب🪐️
5.0
6567
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم زندگی همسر
نصب برنامه اندروید تاوبیو
⌝تو فقط برای منی...😍🫶🏾
صدات،حرفات،چشمات،بغلت،قلبت،
به هیچکس جُز مَن
اجازه‍ نده‍ اینارو داشته باشه...
آخه تو تنهادارایی من ازاین دنیایی..💜⌞
تو تنها باقی مونده از منی..
تو همون امیدی که
منو محکم نگه میداره تو این زندگی..
تو همون نبضی که تو وجودم میزنه..
تو همون آرامشِ وجود منی..❤️️
5.0
1307
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم زندگی آرامش همسر
مشابه ها
『 همیشڪًی‌قلبم‹‹💕››
⌯ִֶָ میخام‌اینوبدونےڪه‌توشد؎زندڪًیم
⌯ִֶָ قلبم،روحم،نفسم‌،همہ؎‌وجودم🫀
⌯ִֶָ میخام‌اینوبدونےڪہ‌دیوونه‌وار‌دوست‌دارم😀
⌯ִֶָ من‌همہ؎حساےقشنڪًوباتوتجربہ‌ڪردم
⌯ִֶָ نڪًاهات،دستات،بَغلت🫂
⌯ִֶָ بااومدن‌تو،
⌯ִֶָ توزندڪًیم‌فهمیدم‌قبل‌توهیچوقت‌عاشق‌نشدم
⌯ִֶָ توفراموش‌نَشدنی‌ترین‌حس‌دُنیا؎منے🏹
⌯ִֶָ توتنهاخواستہ؎من‌ازخدایے
⌯ִֶָ خنده؎توبیشترازهرچیز؎ برام‌مهمتره
⌯ִֶָ همیشہ‌بخندعشق‌جان‌من
⌯ִֶָ خیلےحرفادارم
⌯ִֶָ ️
5.0
24666
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم زندگی همسر آرامش
...
عشق مهـربونم...💌🫶🏻
من میونِ این همه آدم
چشام فقط و فقط به تو خیره میشه
قلبم فقط وقتی تورو میبینه
تُندتر میزنه...♾
نفسام وقتی تورو میبینم
تُندتر میشه و مُختَل...
میون این همـه آدم فقط واسه
چشمای «تـو♾» میمیَـرم...
میـونِ این همـه آدم
فقط و فقط عاشـقِ تـوام...
نیمه جونم...
قلب من تاابد محکومه بهت
بمونی برام تا ابد...🤍🫂•


‌‌‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‌‌‎️
5.0
94
عاشقانه بهترین ها بامعرفت آرامش همسر زندگی
◥ولی‌من‌هرچقدر‌فکر‌میکنم
آرزویی‌جز‌تو‌ندارم🥹Ꞌꞌ
شایدم‌دارم،
ولی‌تو‌مهم‌ترین‌همه‌شون‌هستی🫀Ꞌꞌ
که‌بقیه‌به‌چشمم‌نمیان
تو‌قشنگ‌ترین‌آرزوی‌منی💍Ꞌꞌ
من‌تورو‌برای‌همیشه‌آرزو‌کردم،
تویی‌که‌بهم‌بهترین‌حس‌هارو‌میدی،
حالمو‌خوب‌میکنی‌و‌آرومم‌میکنی😌Ꞌꞌ
آرزو‌میکنم‌واسه‌همیشه‌مالِ‌خودم بمونی،
داشته‌باشمت،‌تو‌قلب‌و‌ذهنم‌موندگار‌باشی.
آخه‌تو‌که‌نمیدونی‌بودنت‌چقدر‌قشنگه.
◢همیشه‌بمون برام 👫🏻♥️𓍲𓍱 ִֶָ️
5.0
564
👫🏻♥️𓍲𓍱
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم زندگی آرامش همسر

زندگی خیلی قشنگه اما...✨
به شرطی که #تو باشی
تو باشی تا #من شاد باشـم، تو باشی تا من همیـشه بخندم...(:🩶
زندگی با #وجـوده تو خوبه این مهربونیات غیرتـت عصبانی شدنت...🥺💕
همه رو با جون و دلـم قبول میکنـم زنـدگی رو با تو #دوست‌دارم فقـط تو...❣️💍•

‌‌‌ 🫀🤍𝐈 𝐋𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔🫀🤍️
5.0
234
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم زندگی آرامش همسر
چقد خوبه یکی باشه!
که هواتو داشته باشه!
که حواسش بهت باشه!
که نذاره تو هیچ شرایطی تنها باشی؛
حتی وقتی حوصله خودشم نداره باهات حرف بزنه!
تو یکیه منی؛
بمونی برام تاابد و یک روز...❤️
5.0
3058
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم همسر زندگی

ولی ☽︎ تُــــو ☾︎
بودنِت‌اونقد‌قشَنگه،که‌قُربـــونِ‌هَر
لحظه بودنِـــت‌کنارَم‌برم دلبر...🫀🤍🫂•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‎‌‌‎‎‌️
5.0
1412
عاشقانه شاخ بهترین ها رفاقتی دوستت دارم دلتنگی زندگی همسر
تو شدی بهترین اتفاق زندگیم : بودنت به قَلبُ روح من عشق و آرامش هدیه میده و من خوشبخت‌ترینم که تورو دارم :)🧡 ‌️
4.8
1118
عاشقانه دوستت دارم زندگی همسر
” تـــــو “
مالک تمام احساسـم هستی.!
تمام عشقـم.!
تمام احساس ناب دست نخورده ام.!
که حاضـر نیستم ..
حتی ذره ای از آن را ..
با هیچکس تقسیـم ڪنم ..
با هیچکس جز
” .. تـــو️
5.0
449
عاشقانه پاییز دلتنگی همسر زندگی

‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌"هَمیـشـ∝ـگـےِ" قلبــــم باش 🩺♥️
‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌

‌‌‎‌‌‎‎‌‎️
5.0
18341
ᴮᴱ ᴵᴹᴹᴼᴿᵀᴬᴸ ᴵᴺ ᴹᵞ ᴴᴱᴬᴿᵀ ━─⇆
‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌
‍‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌
عاشقانه بهترین ها همسر زندگی دوستت دارم

من متعهدم ب یک نام ب یک جان ب یک قلب چه خوش است متعهد بودن ب همسر جان 😘😘😘😘😘💍🎎

5.0
2650
عاشقانه زندگی همسر
چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
بَـرای‌نِگَهداری‌اَزقَلـــبی‌کِه
‌‌''مــدام‌تورامیتَپد''..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•♥️♾✨•️
5.0
123
عاشقانه موفقیت بهترین ها دوستت دارم زندگی همسر آرامش