جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عشقولانه / بهترین متن عشقولانه [پیشنهادی]

426 پست
متن های عشقولانه گلچین , تعداد 426 متن عشقولانه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عشقولانه / بهترین متن عشقولانه [پیشنهادی]
عاشقانه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
آدم دلش میخواست با تو گمشه تو شهر.🤍 ️
5.0
26610
ღـ٨ـﮩـ۸ـﮩ✿ (♥‿♥) ✿ـ٨ـﮩـ۸ـﮩღ
عاشقانه شکلک
نصب برنامه اندروید تاوبیو

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻

5.0
5467
عاشقانه دوستت دارم

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡

5.0
5731

       𝓛𝓮𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓪𝔂 𝓘'𝓶 𝔀𝓻𝓸𝓷𝓰
                     𝓑𝓾𝓽 𝓘 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝔂𝓸𝓾..💙🕊

عاشقانه دوستت دارم
مشابه ها

⇦میگن.اهنگ••͜♡-! ⇦میگم.صدات••͜♡-! ⇦میگن.رنگ••͜♡-! ⇦میگم.چشات••͜♡-! ⇦میگن.بغض ••͜♡-! ⇦میگم.هوات••͜♡-! ⇦بگن.جون ••͜♡-! ⇦میدم.برات••͜♡-! تو فقط باش♥️♥️ #Â.M

5.0
6804
عاشقانه ادبی
دِلبَـرکَم...♡
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم
تُــ......ــوباشی
قدم‌بزنی،بِدوی،بخَندی،بخوآنی
برقَصی،ببُوسی،بِمانی
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این
فِعل‌ماندنَم💛✨🌼️
5.0
2737
عاشقانه دوستت دارم ادبی

اذیتت میڪنم درست...! امّــــــــا اینو بدون یہ روز نباشۍ میمیرم😊⛓♥

5.0
8011
عاشقانه دوستت دارم
بعضی تجربه ها قشنگن،
مثلِ دوست داشتنِ تــــــــــــــــــو...♥️🌿️
5.0
2864
عاشقانه دوستت دارم

اونکِـــــهـ بایَــــد باشِــــهـ(😜) هَســـــتـ(🙄💏) بَقـیـِـــ بِــهـ دَرَکـــــ(😌)♥️🦋

4.8
338
عاشقانه

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃

5.0
7919

𝓗𝓸𝔃𝓸𝓻𝓪𝓽 𝓼𝓱𝓸𝓭 𝓸𝓶𝓲𝓭𝓮
𝓹𝓪𝓻𝓭𝓪𝔂𝓮 𝓶𝓪𝓷 ♥️

عاشقانه دوستت دارم ادبی همسر
یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ...!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡️
5.0
15310
عاشقانه دوستت دارم
آغوشِ •تُـــــو•
زندانِ •مَــــن• است
میخرم به •جــــان•
حبسِ •ابَـــدَش• را..🖇♥️️
5.0
4980
عاشقانه دوستت دارم

💞 یک ساعت 🕐 با تو را... 🖐💕 به میلیون ها ساعت 📉📈 بی تو ❌🚫 ترجیح میدهم... :) ✋✔️💞

5.0
1131
عاشقانه دوستت دارم

بـه خـدایـی کـه ایـن قلـبو آفریـده تـا بـرای تـو بتـپه دوسـت دارم..:)

4.8
249
عاشقانه دوستت دارم

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

5.0
3452
عاشقانه دوستت دارم


     یه مَنـ∝ـبع آرامِش میخوام
     یِه نَوازِش،دِلگرمَی ، بَغـ∝ـل و بُوســـه 
     یه تــ∝ــو  !🕯💛📻🌿 

4.8
525
عاشقانه دوستت دارم آرامش
بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡️
5.0
3367
عاشقانه دوستت دارم
قبل خواب اینو براش بفرست:

‹حضورت مثل مخدر ميمونه.
اولش فك ميكني فقط واسه تفريحه.
كم كم ميبيني نه،
بدون اون نميتوني، نسخش ميشي.
تنت درد ميگيره و بي تاب ميشي.
هرچي ميگذره ازش بيشتر ميخواي.
بيشتر نياز پيدا ميكني.
انگار هيچ جوره سير نميشي.
ببين، من ازت سير نميشم♥️🫂›️
5.0
4800
عاشقانه فلسفی آرامش دوستت دارم