جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
به حرفای مادرت میگی گیر
به هوس یه نفر میگی عشق😐️
5.0
You follow your mother's words
You call someone's lust love
#تیکه دار #حاضر جوابی

قدر آزادی را زندانی میداند
و قدر زندانی را اعدامی!
5.0
#غمگین #حقیقت
ܣܝ‌ܭߊ‌ܝ‌ܨ ࡐ‌ߊ‌ܢܚܘ ܟܿࡐ‌ܢܚ݅حߊ‌ܠܙ ܭܝ‌ܥ‌‌ࡅ߭ࡅ߳ࡐ‌ࡍ߭ ܭܝ‌ܥ‌‌ܩ..
ܣܝ‌ܭߊ‌ܝ‌ܨ ࡐ‌ߊ‌ܢܚܘ ࡅ߭ߊ‌ܝ‌ߊ‌حࡅ߳ߺߺܙ ܭܝ‌ܥ‌‌ࡅ߭ܩܢ ܭܝ‌ܥ‌‌ࡅ࡙ࡅ߭..
ܧܢܚ݅ࡅ߭ܭَܘ ܣߊ‌🤤🥀️
5.0
#غمگین #نامردی
نصیحت:)
وقتی ی اتوبوس میاد رد میشه نمیتونی بیوفتی دنبالش .میشینی تا اوتوبوس بعدی بیااد‌.
پس چرا میفتی دنبال ادمی که لیاقت ندارع
بشین منتظر بمون اونی که قرارع خوشبختت کنه پیداش میشه🤍🌱️
5.0
#فلسفی #حقیقت
تنها پسری که بعد از تو می توانم دوست داشته باشم پسر مون هست 💞👼️
5.0
Senden sonra sevebileceğim tek erkek oğlumuz.👼💞
#عاشقانه #دوستت دارم
امیدوارم خدا هرچی بهتون میده
لذت استفاده بردنشم بده!
وگرنه زیاد هستن ادمایی که
دستشون پر از شکلاته ولی دیابت دارن🙂💔
5.0
#شاخ #غمگین #حقیقت #ادبی #زندگی
نح دوصِت دارم، نح عزت بدم میاد میانگین ک بگیری میبینی مهم نیصدی :) ️
5.0
I don't love you nor hate you, you are not important :)
#شاخ #لاتی #بی تفاوت
اگه قرار باشه یکی از ماها اول بمیره...
دوست دارم اول من بمیرم^^
تا هیچوقت نفهمم بدون تو بودن چه حسی داره! :)️
5.0
#عاشقانه #جدایی #بامعرفت
ب‍‌ی‍‌ا ه‍‌َم‍‌ه خ‍‌َن‍‌دِح ه‍‌ام م‍‌ال طُ
ب‍‌ی‍‌ا ه‍‌َم‍‌‌ه غ‍‌ُص‍‌ح ه‍‌ات م‍‌ال م‍‌َن💜🧸️
5.0
#عاشقانه #دوستت دارم
تتلو‌میگِ‌کِ:
"قوی‌اما‌ بی‌حس
شلوغ‌اما‌ بی‌کس"️
5.0
#غمگین #تتلو
اشک‌ها حرفایے هستن کہ قلب نمیتونہ بزنہ...! ️
5.0
𝑇𝐸𝐴𝑅𝑆 𝐴𝑅𝐸 𝑊𝑂𝑅𝐷𝑆 𝑇𝐻𝐴𝑇 𝑇𝐻𝐸 𝐻𝐸𝐴𝑅𝑇 𝐶𝐴𝑁𝑁𝑂𝑇 𝑆𝐴𝑌...!
#غمگین #حقیقت
میدونی همیشه باباجونم میگه آدمارو نمیشه تغییر داد پس تو تغییر کن کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست🙂️
5.0
#شاخ #غمگین #زندگی
واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم! 😬🕳 ️️
5.0
🌿⃤We ɢαve нαrd ғιɴeѕ ғor oυr тrυѕт!
#غمگین #تیکه دار #خسته
تنها چیزی که منو در طول روز آروم میکنه،دیدن تو در شبِ.... 💜🌃️
5.0
Beni gün boyunca sakinleştiren tek şey, akşam seni görecek olmam
💜🌃
#عاشقانه #شب #آرامش
ح‍‌س ب‍‌چ‍‌ہ‌ای رو دارم ک‍‌ہ ک‍‌ن‍‌ار ح‍‌ی‍‌اط م‍‌درس‍‌ہ ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ن‍‌ش‍‌س‍‌تہ و ب‍‌ق‍‌ی‍‌ہ رو ن‍‌گ‍‌اه م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‍‌ه:)...️
5.0
#تنهایی #بی تفاوت #خسته
‌ ان‍‌ق‍‌در ال‍‌ك‍‌ى خ‍‌ن‍‌دي‍‌دم كه وق‍‌ت‍‌ى ناراح‍‌ت‍‌م ك‍‌س‍‌ى ج‍‌دی ن‍‌م‍‌ي‍‌گ‍‌ي‍‌ره:)))️
5.0
𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉𝒆𝒅 𝒔𝒐 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒎𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰'𝒎 𝒔𝒂𝒅:)))
#غمگین #تنهایی #خسته