جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
. 눈에 눈물이 없다고 해서 마음이 울지 않는 것은 아닙니다🤍🔗 ^^ .

. صرفا چون چشاش اشکی نیست دلیل نمیشه که قلبش گریه نکنه! 🙂🫀🤡️
5.0
چینی
دخترانه شب بخیر
تا زمانی که 'امید' داشته باشی،
میتونی راهت رو پیدا کنی🌱️
5.0
✿♩𝐀𝐬 𝐥𝗼𝐧𝐠 𝐚𝐬 𝐲𝗼𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐡𝗼𝐩𝐞, 𝐲𝗼𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐝
𝐲𝗼𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐲
موفقیت بهترین ها حقیقت زندگی انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

حسین پناهی :

کودکی‌ام را دوست داشتم،
روزهایی که به‌جای دلم
سرِ زانوهایم زخمی بود .
.️
5.0
غمگین شعر دلتنگی حقیقت
س‍‌خ‍‌ت‍‌ه‍‌ ه‍‌ی‍‌چ ح‍‌س‍‌ی ن‍‌داش‍‌ت‍‌ه ب‍‌اش‍‌ی ول‍‌ی ب‍‌ازم ب‍‌خ‍‌ن‍‌دی. ! ‌️
5.0
غمگین متفرقه بی تفاوت

‌ "خیـــالَت" جُدا نمیشوَد، هَر لَحظه
اَز "خیــــالَم" ‎‌‌‎‌➻❥♥️💍✨
‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‎‎‌‌‎‌‌‎‎‎‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‎‎‌‌‎‌‌‎‎‎‎‎‌‌‎‌️
5.0
عاشقانه دخترانه دوستت دارم
یه دیالوگ تو فیلم"رهایم کن" بود میگفت:
آدما موقعی برمیگردن
که ما یاد گرفتیم چطوری بدون اونا زندگی کنیم..

ولی تو بمون..
من هنوز یاد نگرفتم چطوری بدون تو زندگی کنم..️
5.0
عاشقانه غمگین عشق یک طرفه

ان‍‌ق‍‌در خ‍‌ودت‍‌ون‍‌و ب‍‌ک‍‌ش‍‌ی‍‌د ب‍‌ال‍‌ا ک‍‌ه‍‌ ب‍‌رای‍‌ ه‍‌م‍‌ه‍‌ آرزو ب‍‌ش‍‌ی‍‌ن‍‌ و ب‍‌رای‍‌ اون‍‌ ک‍‌س‍‌ی‍‌ ک‍‌ه‍‌ ت‍‌رک‍‌ت‍‌ون‍‌ ک‍‌رده‍‌ ح‍‌س‍‌رت‍‌ .🤞️
5.0
شاخ تیکه دار حقیقت مغرور حاضر جوابی
اهمیت‌ ندادن‌ بهتر از انتقام‌! 🔥️
5.0
𝗜𝗡𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗜𝗦 𝗕𝗘𝗧𝗧𝗘𝗥
𝗧𝗛𝗔𝗡 𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗚𝗘!
شاخ تیکه دار انتقام
·.¸¸.·♩♪♫ ط مال من، من مال ط:)! تمام🥺🫀🫂♫♪♩·.¸¸.·️
5.0
سن منیم، مندع سنین:)! تمام🥺🫀🫂
عاشقانه دوستت دارم

𖤐⃟•🍋 𝐼 𝑤𝑖𝑠𝒉 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡𝒉𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑎𝑠
𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌


کاش همه‌‌چی قدِ خنده‌‌ هایِ طُ خوشگل بود!💍
‌ ‌ ‌️
5.0
عاشقانه دوستت دارم
چ‍‌ق‍‌د س‍‌خ‍‌تہ ت‍‌ظ‍‌اه‍‌ر ک‍‌ن‍‌ی اه‍‌م‍‌ی‍‌ت ن‍‌م‍‌ی‍‌دی در ح‍‌ال‍‌ی کہ داری از ب‍‌غ‍‌ض م‍‌ی‍‌ت‍‌رک‍‌ی!
‌️
5.0
غمگین حقیقت
ᶜʰᵃⁿᵍᵉ ⁱˢⁿᵗ ᵉᵃˢʸ, ᵇᵘᵗ ⁱᵗˢ ᵇᵉᵗᵗᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ᵇᵉⁱⁿᵍ ˢᵗᵘᶜᵏ

تغییر آسان نیست، اما بهتر از گیر کردن است️
5.0
غمگین دخترانه سکوت
چ‍‌ش‍‌م‍‌ات‍‌ و ب‍‌از ک‍‌ن‍‌ و ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌...
ه‍‌ی‍‌چ‍‌ک‍‌س‍‌ ج‍‌ز خ‍‌ودت‍‌ ای‍‌ن‍‌ج‍‌ا ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌
ت‍‌و ای‍‌ن‍‌ ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی‍‌ ف‍‌ق‍‌ط‍‌ خ‍‌ودت‍‌ی‍‌ و خ‍‌ودت‍‌ツ️
5.0
تنهایی متفرقه حقیقت
- میخواهم اکنون بدانی؛
در دنیا ، هیچ اندوخته ای ندارم ،
به جز قلبی که شیفته و
مملو از ‹ توست › . .💙'📽!️
5.0
عاشقانه غمگین موسیقی دریا


ﺷﻣا ﺧﻭﺑﻳِ ﻣا ﺭﻭ ﻓﺭاﻣﻭﺷ ﻧﻛﻧ ﺟﺑﺭاﻧﺷ ﭘﻳﺷﻛﺷ!🖤
‌️
5.0
شاخ دخترانه مغرور