خیانت

آرزو نمیکنم برگردی آرزو میکنم عاشق کسی بیش که هیچ وقت دوست نداشته باشع....

26 1,181 fateemeeh

راحت از من گذشت… اگر خدا هم راحت از او بگذرد قیامت را من به پا میکنم

35 1,531 ʜᴏssᴇɪɴ

زندگی مثل یک پازل است. برای ماندن در کنار پازل اشتباهت تلاش نکن چون یا تو میشکنی یا او! بدنبال پازل خودت باش

30 2,549 یکی جون
شعر

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند"بگذاربمانندب خماری ک زماهیچ ندانند!!

335 22,479 𝑗𝑎𝑣𝑎𝑑

دوست دارم از این پس ...تمام ماجرا تو باشی....

51 7,769 مرتضی حسنی

من گنگ خواب دیده وعالم تمام کر من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

18 3,137 سایه ی سیاه
موفقیت

میتونم شکست هام رو قبول کنم ولی نمیتونم قبول کنم که دیگه تلاش نکنم

29 2,126 ʜᴏssᴇɪɴ

اگر در ذهنت دائم در حال باختنى، در زندگى هم برنده نخواهى بود.

15 1,306 ʜᴏssᴇɪɴ

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

25 2,589 ʜᴏssᴇɪɴ
مذهبی

روز محشر به خدا خواهم گفت آنکه از من تو گرفتی همه ی جانم بود😔 •

27 3,313 ʜᴏssᴇɪɴ sᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ

با خدا می رقصانم تمام دنیا را به ساز آرزوهایم

78 4,035 مبین

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

113 4,941 bita
مهربانی

تا دندون داری بخند

31 1,034 Adelekarimi

شاخ نبودم چون گاو نیستم

29 4,500 Aylar

شاید ما کوریم قشنگیايِ دنیارو نمیبینیم . .♡

133 9,768
شاخ

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند"بگذاربمانندب خماری ک زماهیچ ندانند!!

335 22,479 𝑗𝑎𝑣𝑎𝑑

تو تا دَه صال دیگِع هَم پارصالِ مَن نمیشی...!❤

77 5,497 _imroh_y👑

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

51 3,791 ʜᴏssᴇɪɴ sᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ
شیطنت

رًّلَّ چیـــسًّتُّ؟؟ رًّاٍّبّْطَّـهّْ مُّجٍّاٍّزَی بّْـیـنِّ دٌّو اٍّسًّگــلَّ کِ فّْـک مُّیکنِّنِّ قِّـرًّاٍّرًّهّْ اٍّزَدٌّواٍّجٍّ کـنِّنِّ😹✨🚧🌿🍻🚶🏿‍♀

252 17,712 سارینا

محن عز حمطون عقب موندم طآ پشططون بزآرعم😹🍫

26 2,015

من میخوام آدم خوبی باشم ولی متاسفانه زبونم یاری نمیکنه 😂😁

76 6,156 آرزو
تیکه دار

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند"بگذاربمانندب خماری ک زماهیچ ندانند!!

335 22,479 𝑗𝑎𝑣𝑎𝑑

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

34 3,561 ʜᴏssᴇɪɴsᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن ...🔨

53 3,939 ʜᴏssᴇɪɴsᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ
تنهایی

زندگی مثل یک پازل است. برای ماندن در کنار پازل اشتباهت تلاش نکن چون یا تو میشکنی یا او! بدنبال پازل خودت باش

30 2,549 یکی جون

لبخند بزن؛ هیچ کسی واسش مهم نیست که تو چه حسی داری :)

Smile; nobody care how you feel.

124 2,502 ʜᴏssᴇɪɴ sᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

If loneliness doesn't kill you, it will make you stronger.

212 20,976 ʜᴏssᴇɪɴ sᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ
عاشقانه

🇮🇷🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

3 689 :-)

ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ  ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ  ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺮﻭﺩ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ! ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ ﺍﺯ  ﺁﺧﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ..... 

6 777 3-نٌُ-قٔ-طٓٔهٔ🎈

... دلتنگی یعنی روبروی دریا ایستاده باشی و خاطره‌ی یه خیابون خفه‌ات کنه... | |

🇫🇷 Manquant signifie, Tenez vous devant la mer Et le souvenir d'une rue Vous étouffer

137 18,616 ʜᴏssᴇɪɴ