بیو خیانت

خطرناك ترين خوردنى دنيا گول ظاهر آدماس

0 بار کپی 1 كيان

اگه حقیقتو بگی مجبور نیستی که همه چیزو به خاطر بسپاری

If you tell the truth, you don't have to remember anything

0 بار کپی 8 Sinarashidi.sr

باهنر رنگی رفاقت کن ولی رفاقت رو رنگ نکن

7 بار کپی 109
شعر کوتاه

گویند سرانجام ندارید شما ماییم ک بی هیچ سرانجام خوشیــم

4 بار کپی 355 Niaz

زحمتی می کشم از مردم نادان
که مپرس...

11 بار کپی 1,499

آمدمت که بنگرم ولی گریه نمیدهد امان

7 بار کپی 1,686
بیو موفقیت

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

Nothin lasts for ever

5 بار کپی 26 M

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

Prove Yourself 🌵 to Yourself 🌵hot others

8 بار کپی 58

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤

25 بار کپی 322
بیو مذهبی

مثه خدا باش...
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

19 بار کپی 500

جز خدا به کسی متکی نباش که ی روزی پشتت را خالی میکنند

5 بار کپی 193 Hosein

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند...

«النَّاسِ نِیَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا»

12 بار کپی 288
بیو مهربانی

اگه حقیقتو بگی مجبور نیستی که همه چیزو به خاطر بسپاری

If you tell the truth, you don't have to remember anything

0 بار کپی 8 Sinarashidi.sr

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤

25 بار کپی 322

لازم نیست همتون فرشته باشید دنیا به آدم هم نیاز داره:)🌸

12 بار کپی 65 Y
بیو شاخ

ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی

1 بار کپی 34 یع دختر

یه آدم بیخود بودی ،حالا که خودی شدی خودتو نگیر چون من نخودم حسابت نمیکنم 😏😹

12 بار کپی 303 Sraw.ari

غرورم یک امپراطوری عظیم است..
ک برای هیچکس سقوط نخواهد کرد!,,👣👑

12 بار کپی 325
بیو تیکه دار

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

Prove Yourself 🌵 to Yourself 🌵hot others

8 بار کپی 58

همین ک حآل ما خوبع وآسع خیلیآ فحشع🥀🖤

24 بار کپی 1,093 Melina

زحمتی می کشم از مردم نادان
که مپرس...

11 بار کپی 1,499
بیو تنهایی

ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی

1 بار کپی 34 یع دختر

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

9 بار کپی 123 محمد

ایـن تـنـهـائی ذره ذره جـانِ مـارا خـورد ...

3 بار کپی 167
عاشقانه

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

5 بار کپی 13

عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند ک در این دایره سرگردانند

1 بار کپی 13 Fatima

ماعادت کردیم عشق واقعی رونثارکسی کنین ک هرگزبهش نمیرسیم..

2 بار کپی 36 S