جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته غمگین دپ مود تنهایی:

رفتنت آنقدر‌ها هم که فکر میکنی، فاجعه نیست!
من؛ مثل بید‌های مجنون
ایستاده میمیرم.

مشابه: