جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته غمگین دپ تنهایی بی‌کس.:

هیچکس همیشه باهات نمیمونه، یاد بگیر که تنهایی به زندگیت ادامه بدی.

مشابه: