جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته دپ مود غمگین حق:)💕:

وقتی دیگه مثل قبل غم هاتو نشینی
واسه اینو اون تعریف کنی و همشو توی دلت بریزی
دیگران فکر میکنن خب دیگه زندگیت خوبه
و دلت خوشحالِ و دیگه هیچ مشکلی نداری .
درحالی که اینجوری نیست و تو پر از غصه و دردی !

مشابه: