جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته موزیک ترکی دخترانه مود:

یجا خوندم فراموش کردن کسی که دوسش داری مثل به یاد آوردن کسیه که هرگز اونو ندیدی، و چقدر دلم میخواد اینو به کسایی بگم که میگن بعد یمدت فراموشش میکنی و از یادت میره.

مشابه: