جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته حرف حق مود تنهایی..:

‏ولی مایی که همیشه میخندیم خیلی مظلومیم ‏چون هیچکس باورش نمیشه ما هم دلمون میشکنه .

مشابه: