جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته حرف حق تیکه پسرونه مود:

یجا خوندم نوشته بود آدما مثل مصراع شعر میمونن، پس مصراع دومت رو جوری پیدا کن که قافیه و ردیف و مفهوم زندگیت قشنگ بشه.

مشابه: