جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته دپ غمگین مود لاو آهنگ های من:):

یه دیالوگی بود تو فیلمِ mother می‌گفت:
«تو هیچوقت عاشقِ خودِ من نبودی،
عاشقِ این بودی که من این همه دوسِت دارم.»

مشابه: