جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته موزیک خارجی حرف حق..:

‏ما تو بدترین زمان ممکن تو بدترین مکان
ممکن به دنیا اومدیم و داریم بهترین زمانای
زندگیمونو به بدترین شکل ممکن میگذرونیم.

مشابه: