جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته غمگین دپ مود تنهایی:

دوستت دارم؛ میان تمام غم هایم، میان تمام اشک هایم، میان این نبودنت... دوستت دارم.

مشابه: