جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته غمگین لاو طوری نمیبخشمت:

هربار دلم واست تنگ میشه،
یادم می‌افته که دلتنگی بهونه خوبی واسه تکرار یه اشتباه بزرگ نیس،

مشابه: