جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته علی یاسینی حیف تو حیف عشق ما:)🥀:

دلتنگی مثل نفس کشیدن زیر پتو میمونه،
اولش باهاش کنار میای و سخت نیست!
ولی هرچقدر که میگذره،
نفست سنگین‌تر میشه
و حسِ خفگیت بیشتر...

مشابه: