جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته آهنگ بهزاد لیتو قرص شب من:

من همون‌قدری از احساسات طرف مقابل نسبت به خودم می‌ترسم که از اقیانوس می‌ترسم.

مشابه: