جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

استوری کلیپ نوشته غمگین علی یاسینی.:

روز های تکراری با آدمای تکراری!
دغدغه های تکراری!
حرف های تکراری!
خسته شدم!
تکراری های تکرار نشدنی میخاهم!

مشابه: