جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته استوری لاو طوری عاشقانه :

نکند فکر کنی در دلِ من
یاد تو نیست ، گوش کن‌ !
نبضِ دلم زمزمه اش با تو یکیست ..

مشابه: