جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته دپ غمگین مود لاو رفت..:

من از اونام كه كافيه فقط يكبار حس كنم وجودم تو زندگي كسي بي اهميته، اون ادم واسه هميشه برام تموم ميشه. شايد بگم بخندم باهاشون ولي ديگه دوست و رفيق من نيستن.

مشابه: