جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته دپ غمگین مود لاو رفت:

هرچقدرم دوستت داشته باشم تا یجایی میتونم اشتباهتتو نادیده بگیرم،
تا یجایی بهت فرصت دوباره میدم،
تا یه جایی باهات راه میام،
یه جایی تو همون راه واسه همیشه تنهات میزارم‌.

مشابه: