جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته عاشقانه لاو طوری غمگین مود :

توی فیلمی میگفت:
"عشق درمورد این نیست که شرایط قراره آسون باشه!
اما قطعا به این معنیه که یه نفر ارزششو داره که براش تلاش کنی، بجنگی، صبوری کنی و گاهی از خودت براش بگذری! عشق به این منظوره.."

مشابه: