جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ‌ نوشته غمگین لاو طوری احمد سلو.:

هیچوقت ‏ادمایی که ترکتون کردن رو دوباره شروع نکنید
دیگه هیچ حسی به قشنگی قبلش نمیشه‌.

مشابه: