جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته عاشقانه غمگین مود شکست:

از یه جایی به بعد واسه خودت لم میدی،دیگه واست مهم نیست کی میاد کی میره،چون میدونی اونی که موندنی باشه،میمونه،اونی هم که بخواد بره،میره.

مشابه: