جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ حامد همایون به نام خدا همین حوالیه

آهنگ حامد همایون به نام خدا همین حوالیه

متن موسیقی:

ساز زمانه کوکه کوک حال من و تو خوب خوب
پای به پای من بیا دست به دست من بکوب
چه حال خوب و سرخوشی پشت به پشت من بده
دلت نلرزه قرصه قرص مشت به مشت من بده
به روزگارمون بخند که خنده ی تو عالیه
خیالتم که تخت تخت خدا همین حوالیه
به روزگارمون بخند که خنده ی تو عالیه
خیالتم که تخت تخت خدا همین حوالیه

مشابه: