جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

ورژن ارکسترال آهنگ گرشا رضایی به نام دریا دریا

ورژن ارکسترال آهنگ گرشا رضایی به نام دریا دریا

متن موسیقی:

دریا دریا دریا من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا
عشقمو ببینم کنار موجا ...
دریا دریا دریا من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا
عشقمو ببینم کنار موجا ...

مشابه: