جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ گرشا رضایی به نام نفس نفس

آهنگ گرشا رضایی به نام نفس نفس

متن موسیقی:

وقتی از عالم و آدم
دل من خسته میشه
وقتی که درای دنیا
روی من بسته میشه
میام و پناه به شونه های امنت میبرم
توی گوشم میخونی
چی شده دردت به سرم
نفس نفس کشیدمت
ببخش اگه ندیدمت
هوای این روزای من سرده
کسی نبود به یادمو
رسیدی تو به دادمو
صدای من سکوت یک درده درده

مشابه: