جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

ورژن پیانو آهنگ حامیم به نام راز شب

ورژن پیانو آهنگ حامیم به نام راز شب

متن موسیقی:

راز شب راز نگاته چشم من هر شب به راهته
بگو دنبال تو تا کی من بگردم
ماه شب تارم تو که باشی کنارم
دیگه غم مگه دارم چیزی کم مگه دارم
بگو اسمتو چی بذارم بذارم دارو ندارم
بذارم تورو رو چشمام تورو قدر چشام دوست دارم

مشابه: