جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ حامیم به نام خواستم فراموشت کنم

آهنگ حامیم به نام خواستم فراموشت کنم

متن موسیقی:

خواستم فراموشت کنم از زندگیم دورت کنم
مجبور بودم که بخوام به دوری مجبورت کنم
خواستم بسازیم با هم اما سوختم و ساختم با غم اما
مجبور بودم که برم رفتم تورو میخواستم اما
رفتم تورو میخواستم اما ...

مشابه: